Jaargang 2006 (40)

Uitgave nr. 11

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Intramusculair diclofenac en necrose op de injectieplaats

Intramusculaire injecties met diclofenac zijn onder meer geregistreerd bij acute, ernstige pijn tengevolge van inflammatoire en degeneratieve vormen van reuma, peri-artritis humeroscapularis, acute jichtaanvallen, nier- en galkoliek en pijnlijke ...

Lees artikel


Overgevoeligheidsreacties bij Thyrax Duotab® 0,025 mg

Thyrax Duotab® is sinds 1982 op de Nederlandse markt en wordt toegepast als suppletietherapie bij alle vormen van hypothyreoïdie en voor de suppressie van de schildklieractiviteit bij schildkliercarcinoom en diagnostisch onderzoek. Er zijn drie v ...

Lees artikel


Geen Arthrotec® (diclofenac/misoprostol) in de zwangerschap

Arthrotec® (diclofenac 50/75 mg en misoprostol 200 µg per tablet) wordt toegepast bij symptomatische behandeling van artrose en reumatoïde artritis bij patiënten die preventie van NSAID-geïnduceerde maag- en duodenumulcera nodig hebben.1Misoprost ...

Lees artikel


Carglumaatzuur (Carbaglu®), behandeling hyperammoniëmie

Alle prikbordartikelen worden gepubliceerd onder medeverantwoordelijkheid van de redactiecommissie. In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht, of als er sprake is van een uitbreiding van de indicat ...

Lees artikel


NHG-Standaard 'Allergische en niet-allergische rhinitis'

In deze eerste herziening van de NHG-Standaard 'Allergische en niet-allergische rhinitis' (voorheen Allergische en hyperreactieve rhinitis) wordt de diagnostiek, preventie en behandeling beschreven van langer dan vier weken durende of frequent re ...

Lees artikel


Uitkomsten van gerandomiseerd onderzoek en financieringsbron

Achtergrond. Uit een overzicht van gerandomiseerd onderzoek dat tussen 1990 en 2000 werd gepubliceerd, kwam naar voren dat onderzoeken die door de industrie met winstoogmerk waren gesponsord, vaker positieve uitkomsten meldden dan onderzoek dat m ...

Lees artikel


Adapaleen (Differin®), lokale behandeling acne vulgaris

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht, of als er sprake is van een uitbreiding van de indicatie. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn, omdat nog relatief weinig bekend is over de ...

Lees artikel


'Creatieve' interpretatie van eindpunten

In een ingezonden brief naar aanleiding van een kritisch artikel over de rol van medische opinie leiders (mol's),1 profileert de medisch directeur van Pfizer zich als toonaangevende innovatieve farmaceut2. Als repliek op de constatering in het de ...

Lees artikel