Jaargang 2006 (40)

Uitgave nr. 1

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Vergoeding van nieuwe geneesmiddelen

Het ministerie van VWS heeft bekendgemaakt dat in november en december 2005 de volgende nieuwe geneesmiddelen zijn opgenomen in het ziekenfondspakket. Het betreft ciclesonide (Alvesco®), adapaleen (Differin®) en alendroninezuur/colecalciferol (Fo ...

Lees artikel


NHG-Standaard 'Fluor vaginalis'

In de NHG-Standaard Fluor vaginalis die in augustus 2005 is gepubliceerd, wordt de diagnostiek en het beleid beschreven bij vrouwen in de reproductieve levensfase met klachten van vaginale jeuk, fluor en/of irritatie door gebruikelijke niet-seksu ...

Lees artikel


Het ASCOT-onderzoek: vergelijking van twee antihypertensieve combinaties, vertrouwd versus modern

Achtergrond. Voor de bloeddrukdaling die wenselijk is voor effectieve vermindering van het risico van hart- en vaatziekten bij patiënten met een hoog risico daarvan, is meestal een combinatie van antihypertensiva nodig. Vergelijkend onderzoek van ...

Lees artikel


Oogdrukverlagende therapie bij primair glaucoom en oculaire hypertensie: meta-analyse

Achtergrond. Met een prevalentie van tussen de 1 en 3% is open-kamerhoekglaucoom één van de belangrijkste oorzaken van blindheid in de geïndustrialiseerde landen. De behandeling bestaat uit verlaging van de intraoculaire druk, meestal medicamente ...

Lees artikel


Veertigste jaargang Geneesmiddelenbulletin

  Het Geneesmiddelenbulletin geeft nu veertig jaargangen onafhankelijke informatie over geneesmiddelen en rationele farmacotherapie aan allen die deze voorschrijven en afleveren. De unieke werkwijze van het Geneesmiddelenbulletin, tezamen met ...

Lees artikel


Wat heeft 2005 ons gebracht? Nieuwe geneesmiddelen, ontwikkelingen en bijwerkingen

  Ontwikkelingen. Rectaal toegediend diazepam is de eerstekeuzebehandeling van convulsies bij kinderen. Geschat wordt dat het middel werkzaam is bij zo'n 60-80% van de patiënten. Er is een risico van recidief van de convulsie en bovendien is e ...

Lees artikel