Jaargang 2005 (39)

Uitgave nr. 9

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Interactie ciprofloxacine en schildklier suppletietherapie

Twee patiënten van 80 en 79 jaar met een uitgebreide comorbiditeit en polyfarmacie, werden in het ziekenhuis opgenomen vanwege respectievelijk femurfractuur waarbij zich osteomyelitis ontwikkelde, en een wondinfectie na femuramputatie. Zij kregen ...

Lees artikel


Urineretentie tijdens gebruik van solifenacine

Solifenacine (Vesicare®) is een competitieve cholinerge receptorantagonist met een selectiviteit voor de muscarine-3-receptor in de blaas. Solifenacine is eind 2003 geregistreerd voor de symptomatische behandeling van urge-incontinentie en het 'o ...

Lees artikel


Insuline glulisine (Apidra®), behandeling diabetes mellitus

Insuline glulisine  +/-Apidra® (Sanofi Aventis) voorgevulde pen, 100 IE/ml oplossing voor injectie in een flaconbehandeling diabetes mellitus  Insuline glulisine is geregistreerd voor de 'behandeling van volwassen patiënten met diabetes mellitus. ...

Lees artikel


Hormonale suppletietherapie en het risico van CVA

AchtergrondVan endogene geslachtssteroïden wordt verondersteld dat ze vrouwen beschermen tegen cerebrovasculaire gebeurtenissen. Zo hebben premenopauzale vrouwen een lager risico van CVA dan mannen van dezelfde leeftijd en stijgt bij vrouwen de i ...

Lees artikel


Atomoxetine (Strattera®), geregistreerd

Atomoxetine is onlangs geregistreerd voor de 'behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD)) bij adolescenten en kinderen ouder dan 6 jaar'.1 Een behandeling met atomoxetine dient ...

Lees artikel


Oestrogenen en galblaasziekte

Achtergrond.  Behandeling met oestrogenen bevordert galsteenvorming en cholecystitis, maar de meeste gegevens hierover zijn afkomstig uit observationeel onderzoek. Met het grote gerandomiseerde onderzoek van de 'Women's Health Initiative' (WHI) n ...

Lees artikel


Rabdomyolyse bij gebruik van ezetimibe (Ezetrol®)

Ons Amerikaanse zusterblad The Medical Letter meldt dat de Canadese registratieautoriteit Health Canada recent het publiek heeft geïnformeerd omtrent het optreden van myalgie, rabdomyolyse, hepatitis, pancreatitis en trombocytopenie bij patiënten ...

Lees artikel


Kosten van geneesmiddelen en therapeutische vernieuwing

  Nieuwe geneesmiddelen die in de handel worden gebracht, zijn meestal bestemd voor de behandeling van frequent voorkomende ziektebeelden of risicofactoren. Deze middelen zullen door grote groepen patiënten worden gebruikt en zullen in het alg ...

Lees artikel