Jaargang 2005 (39)

Uitgave nr. 8

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Vergoeding van nieuwe geneesmiddelen

Het ministerie van VWS heeft bekendgemaakt dat per 1 mei 2005 de volgende nieuwe geneesmiddelen zijn opgenomen in het ziekenfondspakket. Het betreft insuline glulisine (Apidra®), levodopa/carbidopa (Duodopa®), anagrelide (Xagrid®), cinacalcet (Mi ...

Lees artikel


Cardiovasculair risico van rofecoxib

Achtergrond.  COX-2-remmers worden in verband gebracht met een verhoogd risico van trombotische gebeurtenissen. Er zijn slechts beperkte langetermijngegevens beschikbaar. Methode.  In een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bij 2.586 patiënten m ...

Lees artikel


Productinformatie gemfibrozil (Lopid®), opnieuw vastgesteld

Recentelijk is voor alle gemfibrozil bevattende producten in de EU de productinformatie geharmoniseerd (zie www.cbg-meb.nl). Gemfibrozil is een lipideregulerend middel dat tot de subgroep van de fibraten behoort. De reden van deze harmonisatie wa ...

Lees artikel


Monoklonale angiogeneseremmer bevacizumab bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom

Achtergrond.  Bevacizumab is een monoklonaal antilichaam gericht tegen een vaatendotheelgroeifactor. Bij een gerandomiseerd fase II-onderzoek was bij een honderdtal streng geselecteerde patiënten met colorectaal carcinoom gevonden, dat toevoeging ...

Lees artikel


Aripiprazol (Abilify®), behandeling schizofrenie

Aripiprazol +/-Abilify® (Bristol-Myers Squibb) tabletten 5, 10, 15 en 30 mgbehandeling schizofrenie  Aripiprazol is geregistreerd voor de 'behandeling van schizofrenie'.1 Het middel wordt gerekend tot de atypische antipsychotica.Werkingsmechanism ...

Lees artikel


Oxaliplatine bij de adjuvante chemotherapie van coloncarcinoom

Achtergrond.  De standaard adjuvante nabehandeling na een in opzet curatieve resectie van coloncarcinoom met lymfkliermetastasen is 5-fluorouracil met daaraan toegevoegd folinezuur (Leucovorine®) gedurende 6-8 maanden. Oxaliplatine, dat de DNA-sy ...

Lees artikel


SSRI's en suïciderisico

Recent zijn de selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI's) in de VS en in Europa gecontraïndiceerd voor de behandeling van depressieve stoornis bij kinderen en adolescenten vanwege het verhoogde risico van suïcidaliteit (Gebu 2004; 38: 81-84) ...

Lees artikel


COX-2-remmers en hart- en vaatziekte: observationeel onderzoek

Achtergrond.  Naast de gepubliceerde gerandomiseerde onderzoeken met COX-2-remmers, zijn er meerdere observationele onderzoeken gepubliceerd waarbij men heeft geprobeerd de relatie tussen het gebruik van COX-2-remmers en hart- en vaatziekten vast ...

Lees artikel


Contextgebonden farmacotherapieonderwijs

Achtergrond. Er is een sterke toename van het aantal geregistreerde geneesmiddelen met een nog grotere stijging van de jaarlijkse uitgaven daarvoor. Evenzeer stijgen schattingen over fouten bij het voorschrijven en over de ernstige gevolgen daarv ...

Lees artikel


'Seeding trial' van Abilify®

De stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) is belast met de opzet en uitvoering van zelfregulering (d.w.z. onderlinge geschillen intern te regelen) op het gebied van geneesmiddelenreclame gericht op beroepsbeoefenaren. De CGR is in 1998 ingest ...

Lees artikel