Jaargang 2005 (39)

Uitgave nr. 7

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Farmacotherapie voor de huisarts

Het Formularium 2005 is een herziening van het in 1996 verschenen zakboekje bij het boek Farmacotherapie voor de huisarts.1 In feite is het Formularium 2005 een papieren versie van het Elektronisch Voorschrijf-Systeem (EVS), dat de laatste jaren ...

Lees artikel


Ibandroninezuur (Bondronat®), preventie van botproblemen bij gemetastaseerd mammacarcinoom

Ibandroninezuur +/- Bondronat® (Roche BV) filmomhulde tablet 50 mg preventie van botproblemen bij gemetastaseerd mammacarcinoom In oktober 2003 is de orale vorm van het bisfosfonaat ibandroninezuur geregistreerd voor gebruik 'bij de preventie va ...

Lees artikel


Infliximab: zorgen om toepassing van aanbevelingen voor screening op tuberculose

Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ontving meldingen van tuberculose bij het gebruik van infliximab (Remicade®). In overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen wil Lareb de beroepsgroepen informeren over het belang van scree ...

Lees artikel


Hormoonsuppletietherapie en het risico van endometriumcarcinoom

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft kennis genomen van een publicatie over het risico van endometriumcarcinoom bij gebruik van verschillende soorten van hormoonbehandeling na de menopauze (hormoonsuppletietherapie (HST)).1 ...

Lees artikel


Geen twijfel aan generica van Lamictal® en Selokeen® ZOC

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft in de afgelopen maanden geconstateerd dat een aantal bedrijven marketinguitingen verspreidt, waarbij op suggestieve wijze de farmaceutische kwaliteit van en uitwisselbaarheid met de door ...

Lees artikel


Wat is verkeerd aan het voorschrijven van slaapmiddelen?

Aanbevolen wordt slaapmiddelen alleen kortdurend te gebruiken in noodsituaties en het gebruik bij ouderen in het algemeen te vermijden.1-4 Desondanks werden in Nederland in 2004 ruim 5 miljoen voorschriften voor hypnotica afgeleverd, waarvan ...

Lees artikel