Jaargang 2005 (39)

Uitgave nr. 5

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Foliumzuur en preventie van aangeboren afwijkingen

  In 1991 werd duidelijk dat bij vrouwen die een kind kregen met een neuraalbuisdefect, het gebruik van extra foliumzuur (4 mg/dag) rond de conceptie de kans op herhaling met ongeveer 70% verminderde (Gebu 1991; 25: 56).1 Op grond hiervan advi ...

Lees artikel


Het risico van gastroduodenale bloedingen bij oudere en nieuwere NSAID's

Achtergrond. Het risico van maagschade is ongelijk bij verschillende NSAID's. Om het veiligheidsprofiel te verbeteren, werden vooral middelen met hogere COX-2-selectiviteit ontwikkeld. Hoe valt de gastroduodenale toxiciteit van oudere en nieuwere ...

Lees artikel


Het risico van acuut myocardinfarct en plotselinge dood bij COX-2-remmers en klassieke NSAID's

Achtergrond. De resultaten van het VIGOR-onderzoek (Gebu 2001; 35: 25-31) toonden dat het gebruik van rofecoxib in doseringen 25 mg gepaard ging met een vijfmaal hoger risico van myocardinfarct dan bij gebruik van naproxen. Vanwege het ontbreken ...

Lees artikel


Duloxetine (Yentreve®), behandeling stress-urine-incontinentie

Duloxetine +-Yentreve® (Eli Lilly)Capsules 20 en 40 mgbehandeling stress-urine-incontinentie(Dit middel is tot op heden door de fabrikant niet in de handel gebracht) In augustus 2004 is de serotonine- en noradrenaline-heropnameremmer (SSRI/SNRI) ...

Lees artikel


SSRI's: vraagtekens bij werkzaamheid en veiligheid

Het maartnummer van het Maandblad Geestelijke volksgezondheid (MGv 2005; 60: 189-369) is een themanummer dat geheel is gewijd aan de selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI's). Sinds de introductie in 1985 van fluvoxamine, hebben de SSRI's g ...

Lees artikel


Desmopressine en psychiatrisch effecten

Het vasopressine-analogon desmopressine (Minrin®) is sinds 1974 op de markt en wordt gebruikt voor de diagnose en behandeling van centrale diabetes insipidus, behandeling van polyurie en polydipsie als gevolg van hypofysectomie, bepaling van het ...

Lees artikel