Jaargang 2005 (39)

Uitgave nr. 4

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Vergoeding van nieuwe geneesmiddelen

Het ministerie van VWS heeft besloten dat per 1 maart 2005 de volgende nieuwe geneesmiddelen zijn opgenomen in het ziekenfondspakket. Het betreft macrogol/elektrolyten (Movicolon Junior®), dat is geïndiceerd voor de behandeling van fecale impacti ...

Lees artikel


Estradiol/drospirenon (Angeliq®), behandeling menopauzale klachten

Estradiol/drospirenon -- Angeliq® (Schering) Tablet 1 mg/2 mg behandeling menopauzale klachten Het combinatiepreparaat estradiol 1 mg en het progestageen drospirenon 2 mg (Angeliq®) is geregistreerd als 'hormoonsuppletietherapie (HST) bij sympto ...

Lees artikel


Eplerenon (Inspra®), behandeling linkerventrikeldysfunctie

Eplerenon +-Inspra® (Pfizer BV)Tabletten 25 en 50 mgbehandeling linkerventrikeldysfunctie In maart 2004 is de aldosteronreceptorantagonist eplerenon geregistreerd voor gebruik 'bij stabiele patiënten met linkerventrikel dysfunctie (LVEF 40%) en ...

Lees artikel


Rivastigmine bij parkinsondementie

Achtergrond. Bij de ziekte van Parkinson ontstaat in de loop van de jaren in 40-70% van de gevallen dementie. Het klinische beeld en mogelijk ook de pathofysiologie zijn enigszins verschillend van de ziekte van Alzheimer (Gebu 2004; 38: 49-56). D ...

Lees artikel


Venlafaxine (Efexor®) en extrapiramidale stoornissen

Het extrapiramidale systeem bestaat uit zenuwbanen die zijn betrokken bij het handhaven van evenwicht en spierspanning. Dopamine speelt hierbij een belangrijke rol. Een verminderde dopaminerge activiteit door degeneratie van dopamineproducerende ...

Lees artikel


Lactobacillus bij vulvovaginitis

Achtergrond. De werkzaamheid van veel voedingssupplementen en alternatieve geneesmiddelen is twijfelachtig. Van probiotica, micro-organismen die in vivo enig effect tonen tegen verwekkers van ziekten bij de mens, wordt geclaimd dat ze de algemene ...

Lees artikel


Risico van verminderde werkzaamheid door niet volledig uiteenvallen van sublinguale isosorbidedinitraattabletten

De sublinguale toediening van isosorbidedinitraat (ISDN) wordt veelvuldig gebruikt bij behandeling van acute aanvallen van angina pectoris en bij profylaxe van aanvallen van angina pectoris bij meer dan normaal inspannende bezigheden. De stof wer ...

Lees artikel


Nieuw middel voor de behandeling van hoofdluis?

Achtergrond. Voor de behandeling van de op zichzelf onschuldige aandoening hoofdluis, staat een beperkt aantal geneesmiddelen waarvan de effectiviteit is aangetoond (Gebu 2002; 36: 97-102) ter beschikking. Malathion en permetrine gelden als eerst ...

Lees artikel


Gepegyleerde therapeutische eiwitten

Endogene eiwitten, zoals insuline, groeihormoon, antilichamen en de groep van de cytokinen, zijn in het lichaam betrokken bij tal van belangrijke fysiologische processen. Deze eiwitten worden in het lichaam aangemaakt, komen beschikbaar via i ...

Lees artikel