Jaargang 2004 (38)

Uitgave nr. 8

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Rabdomyolyse tijdens onjuist gebruik van rosuvastatine (Crestor®)

Recentelijk zijn er wereldwijd 13 meldingen geweest van rabdomyolyse bij gebruik van rosuvastatine. Rabdomyolyse is een bekende, zeldzaam voorkomende (bij 1 op de 1.000-10.000 patiënten), maar ernstige bijwerking van statinen die letaal kan verlo ...

Lees artikel


Oogheelkundige bijwerkingen van sildenafil

Bij de premarketingonderzoeken van sildenafil (Viagra®) zijn onder meer als bijwerkingen een gestoorde waarneming van kleuren en van helderheid gevonden. Beide zijn dosisafhankelijk en reversibel en hebben ertoe geleid dat sildenafil is gecontraï ...

Lees artikel


Therapeutische substitutie

Per 1 januari 2005 wil de minister van VWS de vergoedingslimieten voor een groot aantal geneesmiddelen omlaag brengen. Het betreft hier een politiek voornemen en is een nieuwe poging om de almaar groeiende kosten voor farmaceutische hulp in te pe ...

Lees artikel


Methylfenidaat (Concerta®), nieuwe toedieningsvorm

De pictogrammen betekenen: ++: een belangrijke uitbreiding van het farmacotherapeutisch arsenaal,+: een nuttig product, +-: een product met twijfelachtig nut, of een product waarvan de waarde nog niet goed kan worden beoordeeld, -: een product zo ...

Lees artikel


Memantine bij de behandeling van ernstige alzheimerpatiënten die al op een cholinesteraseremmer zijn ingesteld

Achtergrond Memantine is in 2003 geregistreerd voor de behandeling van matig-ernstige tot ernstige alzheimerdementie (Gebu 2003; 37: 71-72). Vanwege grote twijfel aan de klinische betekenis van de geringe werkzaamheid, is het tot nu toe van vergo ...

Lees artikel


Herbeoordeling balans werkzaamheid/bijwerkingen van COX-2-remmers

Achtergrond. Naar aanleiding van zorgen over de cardiovasculaire veiligheid van COX-2-remmers heeft de Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP, de Europese registratieautoriteiten) recent de balans van werkzaamheid en bijwerkingen nogm ...

Lees artikel