Jaargang 2004 (38)

Uitgave nr. 7

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Effectieve marketing van rosuvastatine (Crestor®)

In 2003 is rosuvastatine als vijfde HMG-CoA-reductaseremmer ofwel statine in Nederland geregistreerd (Gebu 2003; 37: 57-58). Bij de introductie werd vastgesteld dat er geen plaatsbepaling van rosuvastatine kon worden gegeven vanwege het ontbreken ...

Lees artikel


De ziekte van Parkinson. II. Behandeling van neuropsychiatrische stoornissen

Zoals in de bovenstaande casus is weergegeven, zijn de symptomen van comorbide neuropsychiatrische stoornissen psychose, dementie en depressie bij patiënten met de ziekte van Parkinson nogal eens moeilijk uiteen te rafelen. De prevalentie en inci ...

Lees artikel