Jaargang 2004 (38)

Uitgave nr. 6

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Fluorchinolonen en peesaandoeningen

Fluorchinolonen zijn bactericide breedspectrumantibiotica, die ondanks adviezen ze als 'reserveantibiotica' te beschouwen (Gebu 1998; 32: 15-21), toch met enige regelmaat in de eerstelijn worden gebruikt. Door remming van het DNA-topoisomerase be ...

Lees artikel


Exemestaan versus tamoxifen bij mammacarcinoom

Achtergrond. In het ATAC-onderzoek (Arimedex, Tamoxifen Alone or in Combination), bij ruim 9.000 vrouwen na de menopauze die curatief waren geopereerd wegens mammacarcinoom, vergeleek men de aromataseremmer anastrozol met tamoxifen of de combinat ...

Lees artikel


Neo Dohyfral D3 in olie, als injectievloeistof niet meer beschikbaar

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. Na raadpleging van enkele deskundigen heeft het College de registratie van Neo Dohyfral D3 (colecalci ...

Lees artikel


Dopaminerge substanties kunnen rijvaardigheid nadelig beïnvloeden

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. In 1999 zijn de eerste meldingen gepubliceerd van plotselinge slaapaanvallen tijdens het gebruik van ...

Lees artikel


Omacor®, geregistreerd

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. Sinds er een verband is gelegd tussen een laag risico van optreden van hart- en vaatziekten en het ge ...

Lees artikel


Laagmoleculaire heparinen bij longembolie

Achtergrond. Hoewel één laagmoleculaire (LMW) heparine al in 1999 werd geregistreerd voor de initiële behandeling van acute longembolie, bleef men voor een definitieve plaatsbepaling wat terughoudend en achtte men meer onderzoek noodzakelijk (Geb ...

Lees artikel


Voortijdig afgebroken onderzoek naar de behandeling met letrozol van mammacarcinoom bij vrouwen na de menopauze laat vele vragen onbeantwoord

Achtergrond. Na een geslaagde lokale behandeling van operabel mammacarcinoom blijft er altijd kans op recidief bestaan. Adjuvante endocriene nabehandeling verkleint dat risico. Tamoxifen, een oestrogeenreceptorantagonist, remt de groei van borstk ...

Lees artikel


Medicinale cannabis: Laat de ene hand niet weten...

Medicinale cannabis is in de zomer van 2003 beschikbaar gekomen. Het Bureau voor Medicinale Cannabis dat de productie en verkoop regelt, verzond in augustus folders over het middel aan alle artsen. Op 2 september 2003 bracht de Commissie Farmaceu ...

Lees artikel