Jaargang 2004 (38)

Uitgave nr. 12

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Nicotinezuur mga (Niaspan®), behandeling dyslipidemie

Nicotinezuur mga Niaspan® (Merck)Tabletten met gereguleerde afgifte (mga) 375, 500, 750 en 1000 mgbehandeling dyslipidemie In juni 2004 is nicotinezuur met gereguleerde afgifte (mga) geregistreerd voor de 'behandeling van dyslipidemie, met name b ...

Lees artikel


Evaluatie van sterfte en kankerincidentie bij langdurig gebruik van statinen

Achtergrond. De publicatie in 1994 van de Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S) liet zien, dat simvastatine 20-40 mg gedurende ruim 5 jaar gebruikt door patiënten met coronaire hartziekten, niet alleen het lipidenprofiel positief beïnvloed ...

Lees artikel


Bortezomib (Velcade®), geregistreerd

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. Bortezomib is recent in Europa geregistreerd voor de 'behandeling van patiënten met een multipel mye ...

Lees artikel


Escitalopram (Cipralex®, Lexapro®), behandeling depressie

Escitalopram -Cipralex® en Lexapro® (Lundbeck)Omhulde tabletten 5, 10, 15 en 20 mgbehandeling depressie In mei 2004 is de selectieve serotonine-heropnameremmer (SSRI) en actieve linksdraaiende stereo-isomeer van het racemaat citalopram, escitalop ...

Lees artikel


Pregabaline (Lyrica®), geregistreerd

Lyrica® met als werkzame stof pregabaline, een gamma-amino-boterzuur(GABA)-analogon, is recentelijk door de CPMP aanvaard voor de indicatie 'behandeling van perifere neuropathische pijn' en als 'adjuvans bij partiële epileptische aanvallen'.1 De ...

Lees artikel


Behandeling van hartfalen met spironolacton: voetangels bij voorschrijven buiten onderzoeksverband

Achtergrond. Het onderbouwd voorschrijven van geneesmiddelen geldt als belangrijkste doelstelling van de moderne geneeskunde. Zo werd de publicatie van de Randomized Aldactone Evaluation Study (RALES) in 1999 een revolutie in de behandeling van h ...

Lees artikel


Kwaliteit van farmaceutische zorg voor kwetsbare oudere patiënten

Achtergrond. Farmacotherapie kan een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van ouderen leveren, maar kan daar ook afbreuk aandoen. Bekende valkuilen bij hun medicatiegebruik zijn veranderde gevoeligheid voor bijwerkingen en bij polyfarm ...

Lees artikel


Klinische onderzoeken van NSAID´s en de uitkomsten in de dagelijkse praktijk, een wereld van verschil

Achtergrond. De deelnemers aan gerandomiseerde onderzoeken worden geselecteerd op grond van scherp omschreven klinische en demografische kenmerken. Dikwijls worden etnische minderheidsgroepen met taalproblemen en ouderen met teveel comorbiditeit ...

Lees artikel