Jaargang 2003 (37)

Uitgave nr. 9

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Borstkanker en hormonale suppletietherapie: ontraden van langdurig HST-gebruik

Achtergrond. 'Vrouwen die na de menopauze hormonen slikken hebben daardoor 66 procent meer kans op borstkanker', kopt de avondkrant op 8 augustus, vooruitlopend op de publicatie van de resultaten van de 'Million Women Study' (MWS).1-3 Dat er een ...

Lees artikel


Paroxetinemesilaat terecht in Nederland geregistreerd

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 18 december 2002 uitspraak gedaan in h ...

Lees artikel


Door farmaceutische industrie gesponsord onderzoek vergeleken met op andere wijze gefinancierd onderzoek: een systematisch literatuuroverzicht van kwaliteit en uitkomsten

Achtergrond. Uitkomsten van geneesmiddelenonderzoek, die niet voldoen aan de verwachtingen of zelfs bedreigend zijn voor de marktpositie van de industriële sponsor, zijn minder welkom. Het is bekend, dat door farmaceutische industrieën gesponsord ...

Lees artikel


Malarone® Junior beschikbaar voor profylaxe bij kinderen

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. Malarone® Junior is recentelijk ingeschreven in het geneesmiddelenregister voor de profylaxe van mala ...

Lees artikel


Handboek Hypertensie

Wie zich bezig houdt met hypertensie kijkt als in een kaleidoscoop. Hij heeft te maken met vele invalshoeken, zoals epidemiologie, leefgewoonten, genetica, pathofysiologie, biochemie, celbiologie, psychologie, therapieontvankelijkheid en therapie ...

Lees artikel


Langetermijneffecten van inhalatiecorticosteroïden bij COPD

Achtergrond. Het is al langer bekend dat de ontstekingsprocessen bij 'chronic obstructive pulmonary disease' (COPD) anders van aard zijn en minder gevoelig voor behandeling met inhalatiecorticosteroiden dan bij astma. Desalniettemin word op basis ...

Lees artikel


Combinatie angiotensine II-receptorantagonist en ACE-remmer beschermt tegen nierfunctieverlies bij niet-diabetische nierziekte

Achtergrond. Diabetische nefropathie is de belangrijkste afzonderlijke oorzaak (ca. 37%) van terminale nierinsufficiëntie. De meeste gevallen van terminale nierinsufficiëntie worden echter veroorzaakt door niet-diabetische glomerulaire, interstit ...

Lees artikel


Antipsychotica. II. Bijwerkingen, interacties en plaatsbepaling

In het vorige nummer van het Geneesmiddelenbulletin is aandacht besteed aan het klinisch beeld van schizofrenie, farmacologie en de werkzaamheid van klassieke en atypische antipsychotica bij de behandeling van schizofrenie (Gebu 2003; 37: 93- ...

Lees artikel