Jaargang 2003 (37)

Uitgave nr. 5

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Gabapentine en seksuele stoornissen

Gabapentine (Neurontin®) is geregistreerd als 'adjuvans bij patiënten met refractaire partiële epilepsie met of zonder secundaire gegeneraliseerde aanvallen'.1 Dit middel wordt tevens voorgeschreven bij de behandeling van neuropathische pijn, hoe ...

Lees artikel


Moeten patiënten bijwerkingen rechtstreeks kunnen melden?

Onlangs nam het Europees Parlement een amendement aan dat aandringt op de mogelijkheid tot rechtstreeks melden van bijwerkingen door patiënten zelf. Ook in de media is over de wenselijkheid geschreven patiënten bijwerkingen van geneesmiddelen rec ...

Lees artikel


Natriumrisedronaat (Actonel® Wekelijks), nieuwe toedieningsvorm

Natriumrisedronaat +-Actonel® Wekelijks (Proctor & Gamble Pharmaceuticals Nederland BV)Filmomhulde tablet 35 mgnieuwe toedieningsvorm Risedronaat is twee jaar geleden geregistreerd als 5 mg-tablet voor dagelijkse dosering (Gebu 2001; 35: 102-103) ...

Lees artikel


Tadalafil (Cialis®), behandeling erectiestoornissen

Tadalafil +-Cialis® (Eli Lilly Nederland)Filmomhulde tablet 10 en 20 mgbehandeling erectiestoornissen  Tadalafil is een nieuw geneesmiddel dat recent is geregistreerd voor de 'behandeling van erectiestoornissen'.1Werkingsmechanismen.  Voor de ind ...

Lees artikel


Rosuvastatine (Crestor®), behandeling verhoogd cholesterolconcentratie

Rosuvastatine -Crestor® (AstraZeneca BV)Tablet 10, 20 en 40 mgbehandeling verhoogd cholesterolconcentratie Rosuvastatine is recent geregistreerd voor de behandeling van 'primaire hypercholesterolemie (type IIa), inclusief heterozygote familiaire ...

Lees artikel


ACE-remmers vergeleken met thiazidediuretica bij ouderen met hypertensie

Achtergrond. In het recent beschreven zeer grote ALLHAT-onderzoek is geconcludeerd dat thiazidediuretica de eerste keuze zijn bij hypertensie (Gebu 2003; 37: 44-45). Het leek onwaarschijnlijk dat daarmee het laatste woord was gezegd. Een nieuw on ...

Lees artikel


Anti-epileptica: therapiekeuze sinds de komst van nieuwe middelen

Epilepsie is een verzamelnaam voor een grote groep syndromen die epileptische aanvallen als gemeenschappelijk kenmerk hebben. Men spreekt van epilepsie als een persoon minstens twee niet-geprovoceerde epileptische aanvallen binnen een zeker t ...

Lees artikel