Jaargang 2003 (37)

Uitgave nr. 4

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Vermindert Echinacea de ernst en duur van gewone verkoudheid?

Achtergrond Gewone verkoudheid is een onschuldige kwaal die vanzelf overgaat. Gebruik van medicatie is dan ook meestal niet nodig. De aandoening kan wel leiden tot complicaties, zoals otitis media en sinusitis. Sinds vele jaren worden preparaten ...

Lees artikel


Hoe veilig is selectieve β-blokkade bij astma en COPD?

Achtergrond. β-blokkers, van groot nut bij de behandeling van ischemische hartziekten en hypertensie en ook bij lokale toepassing bij glaucoom, kunnen bronchospasmen opwekken bij patiënten, die tevens astma of chronisch obstructieve longziekte (C ...

Lees artikel


Thiazidediuretica, eerste keuze bij hypertensie

Achtergrond. De effectiviteit van antihypertensiva op harde eindpunten, zoals cardiovasculaire ziekte en sterfte, is het best aangetoond voor diuretica en β-blokkers.1 Daarom is er vooral behoefte aan gerandomiseerd onderzoek, waarbij later ontwi ...

Lees artikel


Het risico van bloedende ulcera bij celecoxib versus diclofenac/omeprazol

Achtergrond. In de NHG-Standaard Reumatoïde Artritis (M41) wordt aangeraden om ter vermindering van de kans op gastro-intestinale complicaties bij aanwezigheid van risicofactoren, een NSAID te combineren met een protonpompremmer, misoprostol, of ...

Lees artikel


Antibiotica bij lageluchtweginfecties?

Achtergrond.  In veel gevallen is behandeling van een lageluchtweginfectie met antibiotica niet nodig (Gebu 2003; 37: 21), behalve wanneer er een duidelijke pneumonie is. Bij bronchitis en COPD-exacerbaties is het gebruik van antibiotica twijfela ...

Lees artikel


Gecombineerd DKTP-Hib-vaccin geregistreerd

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. Recent is door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen het combinatie vaccin voor DKTP-Hib (di ...

Lees artikel