Jaargang 2003 (37)

Uitgave nr. 3

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Is blijvende normotensie na staken van antihypertensieve behandeling voorspelbaar?

Achtergrond. Eerder onderzoek naar factoren die kunnen voorspellen of oudere patiënten na het staken van de antihypertensieve behandeling normotensief zullen blijven, is voornamelijk uitgevoerd in de klinisch-specialistische praktijk. De aanbevel ...

Lees artikel


Diamicron MR® 30mg en Diamicron® 80 mg-tablet claimen gelijk effect

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. Naast de al sinds 1975 geregistreerde tablet van 80 mg, is recent een tablet met 30 mg gliclazide (Di ...

Lees artikel


Losartan versus atenolol bij geïsoleerde systolische hypertensie

Achtergrond. Er zijn vele onderzoeken met angiotensine II-antagonisten lopend of in de afrondingsfase bij patiënten met een verschillend cardiovasculair risicoprofiel. Eerder werden de uitkomsten beschreven van het LIFE (Losartan Intervention For ...

Lees artikel


Sertindol (Serdolect®), opnieuw geregistreerd

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. Sertindol werd in 1996 geregistreerd als atypisch antipsychoticum bij schizofrenie. Eind 1999 is de r ...

Lees artikel


Langdurige behandeling met ACE-remmers met of zonder acetylsalicylzuur

Achtergrond. ACE-remmers en acetylsalicylzuur worden dikwijls gecombineerd gegeven bij de behandeling van patiënten met atherosclerotische vaatziekte. Retrospectieve analyse van de uitkomsten van één van de grootste onderzoeken met ACE-remmers ui ...

Lees artikel


COX-2-remmers: CLASS en VIGOR onder de loep

Achtergrond. Rofecoxib en celecoxib behoren tot de COX-2-selectieve NSAID's, die hun populariteit te danken hebben aan de wijd en zijd vermelde aanspraak op minder gastro-intestinale bijwerkingen (Gebu 2001; 35: 25-31). Hun veronderstelde voordee ...

Lees artikel


Farmacogenetica: geneesmiddelentherapie aangepast aan het genotype van de patiënt?

Casus. Een man wordt met symptomen van wanen en hallucinaties opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. De diagnose acute psychose wordt gesteld en er wordt een behandeling met thioridazine ingesteld. De dosering wordt bepaald op grond van de ...

Lees artikel


Overgevoeligheid voor euromunten

Achtergrond.  Vertraagde type IV-overgevoeligheid voor zware metalen komt veel voor, met name voor lood, kwik en nikkel. Nikkel is een belangrijke component van vele voorwerpen en instrumenten, in het bijzonder van muntstukken. Omdat al lang beke ...

Lees artikel