Jaargang 2003 (37)

Uitgave nr. 2

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Extra vitamine E en acute virale luchtweginfecties bij ouderen

Achtergrond Helpt vitamine E-suppletie ter voorkoming of genezing van acute virale luchtweginfecties bij ouderen? Deze suggestie is vaak gedaan, omdat vitamine E als antioxidant werkt, maar er is nauwelijks onderzoek verricht om het effect aan te ...

Lees artikel


Azitromycine bij acute bronchitis

Achtergrond. Er zijn drie belangrijke redenen om antibiotica niet bij acute bronchitis voor te schrijven: het gebrek aan bewijs van werkzaamheid bij deze indicatie, de afwezigheid van een rationale, omdat in de meeste gevallen bronchitis door een ...

Lees artikel


Stoppen met roken: zonder begeleiding geen succes

Achtergrond. Bij het stoppen met roken wordt gebruikt gemaakt van nicotinevervangende middelen en bupropion. De winst bij gemotiveerde èn ondersteunde zwaarverslaafde rokers is echter niet zo groot. Het succespercentage bij gebruik van bupropion ...

Lees artikel


Handen wassen met zeep of alcohol: wat is effectiever?

Achtergrond. Het wassen van de handen is een belangrijke stap in het voorkómen van overdracht van micro-organismen, vooral daar waar het multiresistente bacteriën betreft. Zelfs op plaatsen waar deze overdracht buitengewoon schadelijk kan zijn, z ...

Lees artikel


Anastrozol versus tamoxifen bij mammacarcinoom

Achtergrond. Veel mammacarcinomen zijn voor hun groei afhankelijk van oestrogenen. Bij oestrogeenreceptorpositieve vormen van borstcarcinomen wordt meestal als eerste keuze gebruik gemaakt van tamoxifen. In ongeveer 50% van de gevallen waarbij ta ...

Lees artikel


Voriconazol (Vfend®), geregistreerd

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. Voriconazol is een nieuw antimycoticum, dat tot de groep van de triazoolderivaten behoort en een syn ...

Lees artikel


Geneesmiddelen bij aangezichtspijn

  De Wetenschapswinkel Geneesmiddelen van de faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht, heeft een nieuwe brochure uitgegeven, getiteld ´Geneesmiddelen bij aangezichtspijn´. Het betreft een literatuuronderzoek, uitgevoerd ...

Lees artikel


Profylactisch gebruik van tamoxifen

Achtergrond.  Tamoxifen is in Nederland sinds 1975 in de handel. Het is geregistreerd voor de behandeling van hormoongevoelige tumoren, zoals het mammacarcinoom. Daarnaast wordt behandeling met tamoxifen toegepast als profylaxe bij mammacarcinoom ...

Lees artikel


De medicamenteuze behandeling tijdens en na het myocardinfarct

Sinds de publicatie van Gebu 1995; 29: 123-129, waarin de medicamenteuze behandeling bij en na het myocardinfarct werd besproken, hebben zich op dit gebied diverse belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Met het beschikbaar komen van nieuwe en gev ...

Lees artikel