Jaargang 2003 (37)

Uitgave nr. 10

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Pollinex®, uiteindelijk officieel geregistreerd

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. Boom- of graspollenextract.  Pollinex® is na een zeer langdurige en tijdrovende procedure in Nederlan ...

Lees artikel


Teriparatide (Forsteo®), geregistreerd

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. Teriparatide bestaat uit het aminoterminale fragment van het humane parathormoon (PTH). Het wordt ve ...

Lees artikel


Olopatadine (Opatanol®), behandeling seizoengebonden allergische conjunctivitis

Olopatadine +- Opatanol® (Alcon Nederland BV) Oogdruppels 1 mg/ml, conserveermiddel benzalkoniumchloride behandeling seizoengebonden allergische conjunctivitis Olopatadine is geregistreerd voor 'de behandeling van oculaire objectieve en subjecti ...

Lees artikel


Het voortbestaan van het Geneesmiddelenbulletin

Leek het Geneesmiddelenbulletin een onomstreden plaats te hebben verworven als gezaghebbende informatiebron inzake farmacotherapie, in september jl. werd op pijnlijke wijze duidelijk hoe wankel de positie van ons blad is. Nu de overheid heeft aan ...

Lees artikel


Hartelijk dank

Lees artikel


De trombolytische behandeling van het acute herseninfarct

  Het cerebrovasculaire accident (CVA) is een belangrijke oorzaak van morbiditeit en sterfte. De incidentie bedraagt 2 tot 4 per 1.000 patiënten per jaar.1 Boven de 65 jaar neemt de incidentie sterk toe. Ruim drie kwart van de patiënten die wo ...

Lees artikel


Waarschuwing tegen het gebruik van kalium bevattend mineraalzout door patiënten met gestoorde nierfunctie

Kort na elkaar verschenen recent enkele casuïstische mededelingen over patiënten met een levensbedreigende hyperkaliëmie. Pas achteraf kwam daarbij aan het licht dat deze patiënten het mineraalzout LoSalt waren gaan gebruiken. LoSalt bestaat uit ...

Lees artikel