Jaargang 2003 (37)

Uitgave nr. 1

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Eprex® bij chronisch nierfalen niet langer via de subcutane route

Bij behandeling van bloedarmoede bij patiënten met chronisch nierfalen met Eprex® (epoëtine alfa) treedt in zeldzame gevallen erytrocytaire aplasie op. Dit betekent dat de aanmaak van rode bloedcellen niet langer plaatsvindt. De registratie-autor ...

Lees artikel


Melden nodig voor bewaken veiligheid geneesmiddelen

In dit blad leest u regelmatig in de rubriek 'Let op!' over mogelijke risico’s van geneesmiddelen. Hierin wordt met name aandacht besteed aan mogelijke en gesignaleerde bijwerkingen. Deze informatie kan arts en apotheker helpen bij het herkennen ...

Lees artikel


Azitromycine als onderhoudstherapie bij cystische fibrose

Achtergrond. Cystische fibrose (CF) is een van de meest voorkomende erfelijke ziekten bij de blanke bevolking, en tast alle exocriene klieren aan. Deze aandoening is het meest klinisch relevant voor de longen, pancreas, lever en het vas deferens. ...

Lees artikel


Parecoxib (Dynastat®), geregistreerd

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties.

De eerste parenterale COX-2-remmer parecoxib is een niet-steroïdaal anti-inflammatoir geneesmiddel (N ...

Lees artikel


Kwaliteitsmeting voorschrijfgedrag van huisartsen

Achtergrond.  De kwaliteit van de gezondheidszorg staat hoog op diverse agenda's. Beleidsmakers, zorgverleners en patiënten willen weten hoe het hiermee is gesteld en waar verbetering noodzakelijk is. Het is daarom belangrijk om goede instrumente ...

Lees artikel


Wat heeft 2002 ons gebracht? Nieuwe geneesmiddelen, ontwikkelingen en bijwerkingen

Terug naar boven

 

Ontwikkelingen. In een onderzoek bij 383 patiënten bij wie zich voor het eerst verschijnselen van demyelinisatie voordeden en bij wie er meerdere MRI-afwijkingen waren, werd de werkzaamheid van interferon ß -1a vergeleken met ...

Lees artikel