Jaargang 2002 (36)

Uitgave nr. 9

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Tuberculose bij gebruik van infliximab

Infliximab is een monoklonaal antilichaam dat in staat is tumornecrosefactor (TNF)-α te binden, waardoor dit cytokine zijn activiteit niet meer kan ontplooien (Gebu 1999; 33: 136-137).1 Onderdrukking van deze activiteit kan leiden tot opportunist ...

Lees artikel


Trisenox®, een nieuw middel bij acute promyelocytenleukemie

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. Trisenox® (arseentrioxide), 1 mg/ml, concentraat voor intraveneuze infusie, is geregistreerd voor de ...

Lees artikel


Tiotropium (Spiriva®), onderhoudsbehandeling van COPD

Tiotropium +-Spiriva® (Boehringer Ingelheim BV)inhalatiepoeder 18 mgonderhoudsbehandeling van COPD Bronchusverwijders spelen een belangrijke rol in de symptomatische behandeling van chronische obstructieve luchtwegaandoeningen (COPD), en antichol ...

Lees artikel


Het gebruik van farmaca bij euthanasie

In 1998 zijn de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie ingesteld. Met de inwerkingtreding van de 'Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding' (april 2002) hebben deze commissies een zwaardere taak gekregen. Zij toetsen het ...

Lees artikel


Latanoprost/timolol (Xalacom®), nieuwe combinatie voor verlaging van intraoculaire druk

Latanoprost/timolol        +- Xalacom® (Pharmacia BV) oogdruppels: latanoprost 50 µg/ml, timolol 5 mg/ml conserveermiddel: benzalkoniumchloride 0,2 mg/ml nieuwe combinatie voor verlaging van intraoculaire druk Dit nieuwe combinatiepreparaat beva ...

Lees artikel


Geeft losartan vermindering van mortaliteit en cardiovasculaire morbiditeit vergeleken met atenolol?

Achtergrond. Nieuwere antihypertensiva dienen te worden vergeleken met de standaard van diuretica en β-blokkers, waarvan de werkzaamheid op harde eindpunten is bewezen. Eventuele verbeteringen zullen veelal zijn beperkt tot, en vooral naar voren ...

Lees artikel


Behandeling van hoofdluis

Frequent wordt in de lekenpers melding gemaakt van een toename in het vóórkomen van hoofdluis, evenals een toenemende therapieresistentie. Ofschoon hoofdluis wereldwijd endemisch voorkomt en personen van alle leeftijden en sociaal-economische ...

Lees artikel


Herziening pilwaardering imatinib pilwaardering: +/-

In een recente editie is in de categorie 'Nieuwe geneesmiddelen' een artikel verschenen over imatinib (Gebu 2002; 36: 80-82). Wij hebben aan dit middel een negatieve pilwaardering gegeven, hetgeen volgens onze criteria staat voor een 'product zon ...

Lees artikel


Rosé en verlaging van de bloeddruk?

Recent werden de huisartsen verrast door een traktatie van één van onze veel geplaagde farmaceutische bedrijven. Dit keer konden de huisartsen een fles rosé ontvangen, al dan niet gecombineerd met informatie over bloeddruk en een nieuw bloeddrukv ...

Lees artikel