Jaargang 2002 (36)

Uitgave nr. 7

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Tranylcypromine en leverenzymstijgingen

Tranylcypromine is een niet-selectieve irreversibele mono-amino-oxidase (MAO-A en -B)-remmer, die in Nederland vanwege de kans op ernstige bijwerkingen alleen via een artsenverklaring verkrijgbaar is. Het middel wordt wel voorgeschreven als midde ...

Lees artikel


Imatinib (Glivec®), cytostaticum

Imatinib -Glivec® (Novartis Pharma)Capsule 100 mgcytostaticum Imatinib (mesilaat) is een orale proteïne-tyrosinekinaseremmer. Het middel is de eerste vertegenwoordiger van een nieuwe groep geneesmiddelen, de signaaltransductieblokkers. Imatinib i ...

Lees artikel


Preventie van diabetes mellitus type 2: metformine werkt, dieet plus bewegen werkt beter

Achtergrond. De laatste decennia neemt in de westerse landen de prevalentie van overgewicht en obesitas1-3 en parallel hiermee de prevalentie van diabetes mellitus type 2 snel toe.4 5 Begin jaren negentig leed al ongeveer 8% van de bevolking in d ...

Lees artikel


Tacrolimuszalven (Protopic®), geregistreerd

Tacrolimuszalf 0,03% en 0,1% (Protopic®) zijn geregistreerd voor de behandeling van matig tot ernstig atopisch eczeem bij volwassenen die niet afdoende reageren op conventionele behandelingen, of deze behandelingen niet verdragen. Voor kinderen v ...

Lees artikel


Glatirameer (Copaxone®), behandeling van relapsing-remitting multiple sclerose

Glatirameer +Copaxone® (Teva Pharma)Poeder en oplosmiddel voor injectie 20 mgbehandeling van relapsing-remitting multiple sclerose Zes jaar na de introductie van interferon b werd glatirameer (acetaat), een synthetisch copolymeer van vier aminozu ...

Lees artikel


Geneesmiddelen en ouderen: het delirium

Delirium is een oud begrip en in de loop der tijd is het op diverse manieren gedefinieerd. Tegenwoordig worden meestal de criteria van de 'Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV' (vierde editie) (DSM IV) van de American Psyc ...

Lees artikel