Jaargang 2002 (36)

Uitgave nr. 6

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Bijwerkingen van geneesmiddelen in de oogheelkunde

Bijwerkingen van geneesmiddelen die via de conjunctivae worden toegediend, zijn niet beperkt tot het oog, maar kunnen ook systemisch zijn, met soms een (zeer) ernstige afloop. Meestal zijn namelijk de traanwegen goed doorgankelijk, en 80 tot ...

Lees artikel


Hypospadie bij zonen van DES-dochters

Achtergrond. Recent is een onderzoek gepubliceerd waarin een relatie wordt gelegd tussen het vóórkomen van hypospadie bij jongetjes van moeders die zijn blootgesteld aan diëthylstilbestrol (DES).1 Het gepresenteerde onderzoek is onderdeel van een ...

Lees artikel


Levocetirizine (Xyzal®), antihistaminicum

Levocetirizine (dihydrochloride) -Xyzal® (UCB Pharma)Tablet 5 mgantihistaminicum Levocetirizine, de linksdraaiende enantiomeer van cetirizine, is een niet-sederend H1-antihistaminicum (Gebu 2002; 36: 39-45). Andere middelen binnen deze groep zijn ...

Lees artikel


Perifeer oedeem bij gelijktijdig gebruik van nifedipine en itraconazol

Nifedipine, een dihydropyridine-calciumantagonist, is geregistreerd voor de behandeling van chronisch stabiele angina pectoris, en lichte tot matige hypertensie. Het werkingsmechanisme van dit type verbindingen berust op remming van de instroom v ...

Lees artikel