Jaargang 2002 (36)

Uitgave nr. 3

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Etanercept (Enbrel®), uitbreiding indicatie

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. Etanercept is een door middel van recombinant DNA-techniek verkregen fusie-eiwit van de humane tumor ...

Lees artikel


Zelfbehandeling van recidiverende ongecompliceerde urineweginfecties

Achtergrond Vormen van zelfbehandeling worden uitgebreid toegepast, onder meer bij vrouwen met recidiverende ongecompliceerde urineweginfecties.1 Bij meer dan drie urineweginfecties per jaar vermeldt zowel de (herziene) Standaard Urineweginfectie ...

Lees artikel


Sibutramine (Reductil®), aanvullende behandeling obesitas

Sibutramine - Reductil® (Knoll BV) Capsules 10 en 15 mg aanvullende behandeling obesitas Sibutramine is geregistreerd als aanvullende behandeling binnen een gewichtsbeheersingsprogramma bij 'patiënten die lijden aan voedingsgerelateerde obesitas ...

Lees artikel


Darbepoëtine alfa (Aranesp®), hematopoëtische groeifactor

Darbepoëtine alfa +-Aranesp® (Amgen BV)Injectievloeistof wwsp. 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 en 150 µghematopoëtische groeifactor Darbepoëtine alfa is geregistreerd voor de behandeling van 'anemie ten gevolge van chronische nierinsufficiënt ...

Lees artikel


Rofecoxib (Vioxx®), uitbreiding indicatie

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. Rofecoxib is een niet-steroïdaal anti-inflammatoir middel (NSAID) behorende tot de groep van cyclo-o ...

Lees artikel


Voorkomen NSAID's Alzheimer?

Achtergrond. De resultaten van eerder observationeel onderzoek naar de relatie tussen het gebruik van niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen (NSAID's) en het ontstaan van de ziekte van Alzheimer waren niet eenduidig. De resultaten van een re ...

Lees artikel


Geneesmiddelen en het lange QT-interval

  Bijwerkingen van geneesmiddelen krijgen in toenemende mate aandacht. Met een hoge plaats op de lijst van doodsoorzaken in de VS in 1994 is deze aandacht terecht, niet in de laatste plaats omdat bij zorgvuldig gebruik van geneesmiddelen leven ...

Lees artikel


Gastro-intestinale complicaties bij COX-2-selectieve NSAID's

Bij de behandeling van aandoeningen, die gepaard gaan met pijn of ontsteking, wordt veelvuldig gebruik gemaakt van 'non-steroidal anti-inflammatory drugs' (NSAID's). Een bekende bijwerking van NSAID's is het optreden van gastro-intestinale compli ...

Lees artikel