Jaargang 2002 (36)

Uitgave nr. 2

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Ramipril versus amlodipine bij negroïde patiënten met hypertensieve nierziekten

Proteïnurie is een onafhankelijke risicofactor voor het optreden van cardiovasculaire complicaties, zowel bij patiënten met als zonder diabetes mellitus. Het risico neemt toe met de ernst van de proteïnurie, maar is al verhoogd bij microalbuminur ...

Lees artikel


Eletriptan (Relpax®), antimigrainemiddel

Eletriptan - Relpax® (Pfizer BV) Omhulde tablet 20 en 40 mg antimigrainemiddel Eletriptan is het zesde triptan dat in Nederland in de handel wordt gebracht. Het middel is geregistreerd voor 'de acute behandeling van de hoofdpijnfase van migraine ...

Lees artikel


Beperkingen aan het gebruik van cisapride (Prepulsid®)

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. Cisapride is een prokineticum dat wordt toegepast bij een aantal motiliteitsstoornissen van het maag ...

Lees artikel


Geconjugeerde meningokokken C-vaccins (Meningitec®, Menjugate®, Neisvac-C®)

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. Een drietal geconjugeerde meningokokken C-vaccins is recent geregistreerd voor de actieve immunisati ...

Lees artikel


Nieuw voorlichtingsmateriaal

Recent zijn twee nieuwe patiëntenvoorlichtingsboeken verschenen van de Stichting September. Deze stichting werkt zonder winstoogmerk en produceert in samenwerking met patiënten-, medische en paramedische verenigingen voorlichtingsmateriaal voor p ...

Lees artikel


Natriumvalproaat en acute encefalopathie

Het anti-epilepticum natriumvalproaat (merkloos, Convulex®, Depakine®, Propymal®) is in Nederland sinds 1971 geregistreerd voor de behandeling van verschillende vormen van epilepsie. Recent ontving de Stichting Lareb een melding van encefalopathi ...

Lees artikel


Het prikkelbaredarmsyndroom: is er een plaats voor medicamenteuze therapie?

  Het prikkelbaredarmsyndroom ofwel 'irritable bowel syndrome' (IBS) komt veel voor en stelt zowel huisartsen als patiënten nogal eens voor een lastige opgave. De eerste omschrijvingen van het klachtenbeeld dateren al van halverwege de negenti ...

Lees artikel


Kerstboomtraditie

Het einde van het jaar inspireert als vanouds veel mensen. Zo meldt de 'Managing Director' van Leo Pharma in een brief dat 'Tradities ... er zijn om in stand te worden gehouden'. Daarom nodigt deze vriendelijke firma mij (en mijn gezin) uit om di ...

Lees artikel