Jaargang 2002 (36)

Uitgave nr. 11

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Clopidogrel (Plavix®, Iscover®), uitbreiding indicatie

Clopidogrel is geregistreerd voor de reductie van atherotrombotische complicaties (myocardinfarct, CVA en sterfte ten gevolge van een vasculaire gebeurtenis). Sinds kort is de indicatie uitgebreid met de behandeling van acuut coronair syndroom (A ...

Lees artikel


Cisapride (Prepulsid®), indicatie fors beperkt

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. Er is al enkele malen in het Geneesmiddelenbulletin en op de website van het CBG aandacht besteed aa ...

Lees artikel


Verbetering van kwaliteit van leven door infliximab bij M. Crohn

Achtergrond. Infliximab is een chimeer IgG1 monoklonaal antilichaam dat zich met hoge affiniteit bindt aan zowel de transmembrane als de oplosbare vorm van tumornecrosefactor alfa (TNF-α). De binding aan TNF-α resulteert in een vermindering van d ...

Lees artikel


Zoledronaat (Zometa®), geregistreerd

Zoledronaat (Zometa®), poeder 4 mg en oplosmiddel voor intraveneuze infusie, is recent geregistreerd voor de indicatie: 'preventie van botcomplicaties bij patiënten met gevorderde maligniteiten met osteolytische of osteoblastische botziekte'.1 Di ...

Lees artikel


Drotrecogin alfa (Xigris®), geregistreerd

Drotrecogin alfa (geactiveerd), een recombinant humaan geactiveerd proteïne C, is recent geregistreerd voor de behandeling van volwassen patiënten met ernstige sepsis en meervoudig orgaanfalen en wordt toegevoegd aan de standaardbehandeling. De a ...

Lees artikel


Antibioticagebruik bij kinderen met acute otitis media

Achtergrond. Het antibioticagebruik in Nederland is volgens een recent overzicht binnen 15 lidstaten van Europa verreweg het laagst, wanneer wordt gekeken naar de verkoop van antibiotica buiten het ziekenhuis om in 1997.1 In ons land werden per 1 ...

Lees artikel


Urineweginfecties tijdens de zwangerschap: welke geneesmiddelen zijn veilig?

Voor de behandeling van urineweginfecties staan veel antimicrobiële middelen ter beschikking. Over het gebruik van deze middelen tijdens de zwangerschap geven de literatuurgegevens en de bijsluiterteksten van de meeste van deze middelen geen du ...

Lees artikel


Oogheelkundige bijwerkingen van systemische medicatie

Verminderde traansecretie en visus- en accommodatieklachten zijn het gevolg van alle geneesmiddelen met een parasympathicolytische werking, zoals atropine (ook gebruikt als mydriatische oogdruppel) [D, F], sommige antidepressiva (zowel tricycli ...

Lees artikel


Paracetamol en allergische reacties

Paracetamol, sinds 1893 internationaal in de handel, is in Nederland de meest gebruikte pijnstiller. Het enkelvoudige preparaat, werd het afgelopen jaar meer dan 2,5 miljoen keer op recept verstrekt.1 Hiernaast zijn paracetamol en paracetamol bev ...

Lees artikel


Ginkgo en het geheugen

Achtergrond.  De Chinese boom Ginkgo biloba (tempelboom) heeft een grote waarde in de traditionele Chinese geneeskunde. In ons land vindt een extract van de kenmerkende bladeren van deze boom toepassing bij claudicatio intermittens, en is verkrij ...

Lees artikel