Jaargang 2002 (36)

Uitgave nr. 10

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Probiotica en door antibiotica veroorzaakte diarree

Achtergrond. Diarree is een bekende bijwerking van antibioticatherapie. Bij 5-30% van de patiënten die worden behandeld met antibiotica treedt diarree op hetzij meteen in het begin, hetzij tot wel twee maanden na stoppen met de therapie. De frequ ...

Lees artikel


Hoestmiddelen over-de-toonbank: niet doeltreffend?

Achtergrond. Over de effectiviteit van zelfzorgmiddelen die bij acute hoest door volwassenen worden gebruikt, is nog weinig bekend. Methode. Om een overzicht van de stand van zaken te kunnen maken, werden voor een systematische review alle gerand ...

Lees artikel


Orale anticonceptiva en het risico van borstkanker

Achtergrond. De conclusie van de meta-analyse uit 1996 van het onderzoek naar de relatie tussen orale anticonceptiva en borstkanker luidde, dat er een licht verhoogd risico was voor vrouwen, die in de voorafgaande tien jaar orale anticonceptie ha ...

Lees artikel


Langdurig hormoongebruik na de overgang geeft toch meer risico’s

Achtergrond. In Nederland wordt langdurig preventief hormoongebruik in de postmenopauzale fase nog niet zo veelvuldig toegepast zoals bijvoorbeeld in de VS. Deze vorm van therapie, continu gebruikt, bestaat doorgaans uit het toedienen van een com ...

Lees artikel


Acarbose en de ontwikkeling van diabetes mellitus type 2

Achtergrond. Diabetes mellitus type 2 is een groot probleem in de gezondheidszorg dat naar schatting in de komende 25 jaar in prevalentie zal verdubbelen (Gebu 2000; 34: 103-110).1 Patiënten die diabetes type 2 ontwikkelen, gaan door een fase van ...

Lees artikel


Behandeling van overgangsklachten

  In de periode rond de overgang kunnen bij vrouwen klachten ontstaan door verminderde aanmaak van oestrogenen. Ofschoon vrouwen in deze periode verschillende klachten kunnen presenteren, worden meestal alleen vasomotorische klachten, menstrua ...

Lees artikel


Tevredenheid over geïnhaleerde insuline terecht?

Achtergrond. Diabetes mellitus type 1 kan bij de meeste patiënten goed onder controle worden gehouden met twee- tot viermaal daagse subcutane toediening van insuline. De ontwikkelingen van de laatste jaren naar pensystemen hebben de therapie zeke ...

Lees artikel