Jaargang 2002 (36)

Uitgave nr. 1

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Registratie en uitwisselbaarheid van generieke maagsapresistente mesalazine bevattende middelen

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. In Nederland zijn vier mesalazine bevattende maagsapresistente producten geregistreerd aan de hand va ...

Lees artikel


Raciaal onderscheid bij de behandeling van hartfalen?

Achtergrond. In de VS is geconstateerd dat negroïde patiënten met hartfalen een slechtere prognose hebben dan blanke patiënten met dezelfde aandoening. Dat verschil wordt naar alle waarschijnlijkheid bepaald door zowel genetische als omgevingsfac ...

Lees artikel


Pilocarpine (Salagen®), parasympathicomimeticum

Pilocarpine? + Salagen® (Novartis Pharma BV) Omhulde tablet 5 mg parasympathicomimeticum Pilocarpinetabletten zijn geregistreerd voor de behandeling van 'hypofunctie van de speekselklier bij ernstige xerostomie na bestraling van hoofd- en halstu ...

Lees artikel


Angiotensine II-antagonisten en de preventie van nefropathie bij diabetes mellitus type 2

Achtergrond. Diabetische nefropathie komt, afhankelijk van de ziekteduur, in toenemende mate voor bij patiënten met diabetes mellitus type 2. Vijfentwintig jaar na de diagnose heeft ongeveer de helft van de patiënten deze aandoening. Diabetische ...

Lees artikel


Almotriptan (Almogran®), antimigrainemiddel

Almotriptan -Almogran® (Almirall Prodesfarma BV)Omhulde tablet 12,5 mgantimigrainemiddel Tien jaar na de introductie van sumatriptan is almotriptan het vijfde triptan dat in Nederland in de handel wordt gebracht. Het middel is geregistreerd voor  ...

Lees artikel


Wat heeft 2001 ons gebracht?

In dit artikel worden per orgaansysteem of tractus de belangrijkste nieuwe geneesmiddelen en ontwikkelingen in de farmacotherapie, alsmede de belangrijkste bijwerkingen van geneesmiddelen in 2001, besproken. Van de vele nieuwe geneesmiddelen of r ...

Lees artikel