Jaargang 2001 (35)

Uitgave nr. 9

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Richtlijn Dermatocorticosteroïden

Recent is een nieuwe richtlijn 'Dermatocorticosteroïden' verschenen, die is opgesteld door een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) in samenwerking met het kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg, C ...

Lees artikel


Zofenopril (Zofil®), antihypertensivum

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Wanneer nieuwe gegevens daart ...

Lees artikel


Alendronaat (Fosamax®), 70 mg eenmaal per week

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. Van alendronaat is een nieuwe sterkte, een tablet van 70 mg, geregistreerd die slechts eenmaal per w ...

Lees artikel


Risedronaat (Actonel®), behandeling en preventie van postmenopauzale osteoporose

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Wanneer nieuwe gegevens daart ...

Lees artikel


Langdurig gebruik van maagzuurremmers. Hoe kan de huisarts hiermee omgaan?

Het probleem is bekend: ongeveer een half miljard gulden van het gezondheidszorgbudget wordt jaarlijks uitgegeven aan maagzuurremmers, zoals omeprazol en ranitidine. De vraag is of het voorschrijfgedrag van specialisten en huisartsen nog wel in o ...

Lees artikel


Infecties bij reizigers I. Chemoprofylaxe

In dit eerste van twee artikelen over infecties bij reizigers wordt aandacht besteed aan chemoprofylaxe. In deel twee komen vaccinaties aan de orde.Jaarlijks reizen ruim één miljoen Nederlanders om uiteenlopende redenen naar landen waar een v ...

Lees artikel


Mannitolintoxicatie bij de behandeling van Sudeck-dystrofie

Mannitol is een osmotisch diureticum dat wordt gebruikt bij de behandeling van cerebraal oedeem, acuut glaucoom, acute nierinsufficiëntie en intoxicaties, waarbij een geforceerde diurese is gewenst. Wegens de veronderstelde antioxidante eigenscha ...

Lees artikel