Jaargang 2001 (35)

Uitgave nr. 7

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Budesonide en groeivertraging

Achtergrond. De klinische effectiviteit van inhalatiecorticosteroïden op de korte en de lange termijn bij kinderen met astma is overtuigend aangetoond (Gebu 1997; 31: 27-34). Sinds de introductie van deze middelen is men alert geweest op specifie ...

Lees artikel


Peesrupturen door het gebruik van fluorchinolonen*

Het gebruik van fluorchinolonen is in verband gebracht met het optreden van tendinitis en peesrupturen (Gebu 1994; 28: 49). In de meeste publicaties worden echter alleen ziektegeschiedenissen beschreven. Er is nauwelijks epidemiologisch onderzoek ...

Lees artikel


Atovaquon/proguanil (Malarone®), uitbreiding indicatie

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. Malarone® (atovaquon 250 mg/proguanil 100 mg) is een vaste combinatie van twee antiparasitaire middel ...

Lees artikel


Subklinische hypothyreoïdie: een risicofactor erbij?

Achtergrond. Manifest klinische hypothyreoïdie, veelal gepaard gaande met hypertensie en hypercholesterolemie, is geassocieerd met een verhoogd risico van hart- en vaatziekten. De behandeling van hypothyreoïdie is bekend, eenvoudig en algemeen ge ...

Lees artikel


Dexketoprofen (Stadium®), prostaglandinesynthetaseremmer

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Wanneer nieuwe gegevens daart ...

Lees artikel


Sibutramine (Reductil®), geregistreerd bij ernstig overgewicht

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. Recent is sibutramine in Nederland geregistreerd 'als additionele therapie binnen een gewichtsbeheers ...

Lees artikel


Preventieve postmenopauzale oestrogeensuppletie

Voor de behandeling van typische overgangsklachten zijn oestrogenen effectieve middelen (Gebu 1994; 28: 1-3). Van oestrogenen worden voorts, op basis van de resultaten van observationele onderzoeken, positieve effecten verondersteld op het ge ...

Lees artikel


Hemolytische anemie door diclofenac

Diclofenac (Voltaren®, Cataflam®), een prostaglandinesynthetase-remmer (NSAID), heeft analgetische, antiflogistische en antipyretische eigenschappen. Het middel is sinds 1977 geregistreerd en heeft een uitgebreid toepassingsgebied. De bijwerkinge ...

Lees artikel