Jaargang 2001 (35)

Uitgave nr. 6

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Rasburicase (Fasturtec®) geregistreerd

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. Rasburicase is geregistreerd voor de 'behandeling en profylaxe van acute hyperuricemie, met het doel ...

Lees artikel


Inleiding 'evidence based medicine'

Deze inleiding in evidence based medicine is het eerste Nederlandstalige leerboek over dit onderwerp. De redacteuren, allen afkomstig uit het Nederlandse Cochrane Centre, wensen hun lezers vooral leesplezier toe. Zij maken dat waar door heldere a ...

Lees artikel


Estradiol/dydrogesteron (Femoston®), oestrogeensuppletie

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Wanneer nieuwe gegevens daart ...

Lees artikel


Eflornithine (Vaniqa®) geregistreerd

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. Eflornithinecrème is recent in Europa geregistreerd voor 'de behandeling van hirsutisme in het gelaat ...

Lees artikel


Medicamenteuze profylaxe van hoogteziekte

Achtergrond. Niet alleen expeditieklimmers, maar ook wandelaars, skiërs en mensen die beroepsmatig op grote hoogte verkeren, kunnen problemen ondervinden in het hooggebergte.1-3 Er kunnen milde symptomen van acute hoogteziekte optreden, zoals hoo ...

Lees artikel


Tetracyclinen tijdens zwangerschap en lactatie

Inleiding. Tetracyclinen behoren tot de eerste antibiotica die in de handel kwamen. Deze middelen remmen de bacteriële eiwitsynthese en bezitten een breed werkingsspectrum. Tetracyclinen hebben verder een hoge affiniteit voor calciumionen en vorm ...

Lees artikel


Langzaamwerkende antireumatica

Reumatoïde artritis is een chronische polyartritis die behalve de gewrichten ook andere weefsels en organen kan treffen. Bij een deel van de patiënten treden ernstige beperkingen in het functioneren op, waardoor de ziekte tot invaliditeit en ...

Lees artikel