Jaargang 2001 (35)

Uitgave nr. 4

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Invloeden bij het kiezen van geneesmiddelen

Er blijken grote verschillen te bestaan in voorschrijfpatronen tussen artsen ('interdokter-variatie'), zowel regionaal als internationaal. Bij de behandeling van bijvoorbeeld astma krijgt in Nederland gemiddeld 58% van de patiënten in de huisar ...

Lees artikel


Celecoxib (Celebrex®), prostaglandinesynthetaseremmer

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Wanneer nieuwe gegevens daart ...

Lees artikel


Uitbreiding indicatie alendronaat (Fosamax®)

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. Onlangs is de indicatie van alendronaat uitgebreid met de preventie van heupfracturen. De huidige ind ...

Lees artikel


'Orphan drug' geregistreerd

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. Natriumfenylbutyraat (Ammonaps®) heeft een Europese registratie verkregen als toegevoegde therapie bi ...

Lees artikel


Oraal toe te dienen 5-FU-derivaten (Xeloda®, UFT®) geregistreerd

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. Recent zijn via Europese procedures twee nieuwe geneesmiddelen geregistreerd voor 'de eerstelijns beh ...

Lees artikel


Amprenavir (Agenerase®), HIV-proteaseremmer

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Wanneer nieuwe gegevens daart ...

Lees artikel


Veel minder heupfracturen bij gebruik van heupbeschermers

Achtergrond. Heupfracturen komen bij fysiek kwetsbare ouderen frequent voor en gaan gepaard met een aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit.1 2 Het risico van heupfracturen kan zijn verhoogd door osteoporose, maar ook door bewegingsinstabiliteit, ...

Lees artikel


Minocycline en interstitiële pneumonie

Minocycline (Minotab®, Minocin®) is een bacteriostatisch antibioticum behorend tot de tetracyclinen. Het middel is sinds 1973 in Nederland geregistreerd voor de behandeling van luchtweginfecties, infecties van huid en weke delen, alsmede infectie ...

Lees artikel