Jaargang 2001 (35)

Uitgave nr. 3

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Vademecum voor poliklinische antistollingsbehandeling met cumarinederivaten

Recent heeft de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) een 'Vademecum voor poliklinische antistollingsbehandeling met cumarinederivaten' uitgegeven. Dit vademecum is bestemd voor alle medici in Nederland die betrokken zijn bij deze beha ...

Lees artikel


Infliximab (Remicade®), wijziging indicatie

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. Infliximab, een monoklonaal antilichaam, bindt aan zowel oplosbare als aan transmembrane vormen van t ...

Lees artikel


Pas op met het gebruik van NSAID's bij patiënten met hartfalen

Bij patiënten met ernstig hartfalen kan een adequate nierfunctie in gevaar komen als gevolg van een verminderde renale perfusie. Tot in het eindstadium van hartfalen blijft de glomerulaire filtratie door intrarenale regulatiemechanismen veelal op ...

Lees artikel


Glibenclamide bij zwangerschapsdiabetes?

Achtergrond. Zwangerschapsdiabetes, een glucose-intolerantie die bij 2-3% van de vrouwen in de tweede helft van de zwangerschap ontstaat, leidt via foetaal hyperinsulinisme tot een hoger risico van macrosomie. Over een eventuele behandeling besta ...

Lees artikel


Rosiglitazon (Avandia®), oraal antidiabeticum

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Wanneer nieuwe gegevens daart ...

Lees artikel


Rofecoxib (Vioxx®) en mogelijke cardiale bijwerkingen

Rofecoxib is een cyclo-oxygenase (COX)-2-selectief NSAID dat is geregistreerd voor de symptomatische behandeling van artrose (Gebu 2000; 34: 71-72). Het middel is sinds april 2000 in Nederland in de handel. De meest voorkomende bijwerkingen van r ...

Lees artikel


Actieve tuberculose bij het gebruik van infliximab (Remicade®)

Infliximab, een monoklonaal antilichaam, is in staat tumornecrosefactor (TNF)-α te binden, waardoor dit cytokine zijn activiteit niet meer kan ontplooien (Gebu 1999; 33: 136-137). TNF-α is betrokken bij ontstekingsprocessen en moduleert de cellul ...

Lees artikel


COX-2-selectieve NSAID’s: even effectief, maar minder bijwerkingen?

  'Non-steroidal anti-inflammatory drugs' ofwel NSAID's worden toegepast bij de behandeling van aandoeningen die gepaard gaan met pijn, koorts en/of ontsteking. Een belangrijk probleem bij de toepassing ervan vormen de soms ernstige gastro-int ...

Lees artikel