Jaargang 2001 (35)

Uitgave nr. 10

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Infecties bij reizigers II. Immunisaties

In dit tweede artikel over infecties bij reizigers wordt eerst kort aandacht besteed aan de reiziger en de indicatie voor immunisatie. Daarna komt niet-specifieke reizigersimmunisatie die primair voor andere indicaties wordt toegepast (bv. in he ...

Lees artikel


Openbaar beoordelingsrapport over Yasmin® verschenen

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. In Gebu 2001; 35: 90-91 is in de rubriek Nieuwe geneesmiddelen een beschrijving van het middel Yasmin ...

Lees artikel


Levetiracetam (Keppra®), anti-epilepticum

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Wanneer nieuwe gegevens daart ...

Lees artikel


NuvaRing®, een anticonceptivum voor vaginaal gebruik

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. NuvaRing®, een vaginale ring van ethyleenvinylacetaat copolymeer, is recent geregistreerd voor de ind ...

Lees artikel


Commentaren Medicatiebewaking

Recent is een nieuwe versie verschenen van de door de Stichting Health Base uitgegeven 'Commentaren Medicatiebewaking Pharmacom Medicom'. Deze commentaren bevatten de toelichting op geneesmiddeleninteracties, contra-indicaties, intoleranties, (ps ...

Lees artikel


'Number Needed to Treat' (NNT)*

Hoe begrijp ik het beste, hoe groot het nut of de schade kan zijn als gevolg van een medische interventie? Vroeger werd deze vraag veelal beantwoord door het weergeven van het relatieve of absolute risico, of van de reductie van dat risico, van e ...

Lees artikel