Jaargang 2001 (35)

Uitgave nr. 1

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Bupropion (Zyban®): epileptische aanval als bijwerking

In december 1999 is in Nederland bupropion (amfebutamon) met vertraagde afgifte in een dosering van 1-2 dd 150 mg geregistreerd als hulpmiddel bij het stoppen met roken (Gebu 2000; 34: 23).1 Met bupropion is al sinds 1986 ervaring opgedaan in de ...

Lees artikel


Co-enzym Q10 onwerkzaam bij hartfalen

Achtergrond. Co-enzym Q10 (ubiquinon) speelt een centrale rol in de mitochondriale oxidatieve fosforylering. Het middel kan zuurstofradicalen wegvangen en voorkomt daardoor mogelijk de peroxidatie van lipiden. Omdat de hartspier van patiënten met ...

Lees artikel


Boekenplank

Het Emma Kinderziekenhuis AMC heeft een eerste editie van haar kinderformularium uitgegeven. In dit kinderformularium, dat is ingedeeld in analogie met het Farmacotherapeutisch Kompas, zijn de geneesmiddelen vermeld die in het AMC bij voorkeur wo ...

Lees artikel


Trastuzumab (Herceptin®) geregistreerd

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. Trastuzumab is een gehumaniseerd monoklonaal antilichaam tegen HER2-antigenen die kunnen vóórkomen o ...

Lees artikel


Becaplermine (Regranex®), behandeling chronische diabetische neuropatische ulcera

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Wanneer nieuwe gegevens daart ...

Lees artikel


Risedronaat (Actonel®): uitbreiding indicatie

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. Risedronaat is geregistreerd voor de behandeling van de ziekte van Paget (Gebu 2000; 34: 147-148). R ...

Lees artikel


Wat heeft 2000 ons gebracht? Nieuwe geneesmiddelen, ontwikkelingen en bijwerkingen

  In dit artikel worden per orgaansysteem of tractus de belangrijkste nieuwe geneesmiddelen en de belangrijke ontwikkelingen in de farmacotherapie, alsmede de belangrijkste bijwerkingen van geneesmiddelen in 2000 besproken. Waar dit van toepas ...

Lees artikel