Jaargang 2001 (35)

Uitgave nr. 12

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Nierfunctiestoornissen bij het gebruik van mesalazine

Bij de behandeling van milde vormen van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa wordt frequent gebruik gemaakt van 5-aminosalicylzuur (5-ASA=mesalazine) bevattende preparaten. Hiertoe behoren mesalazine (Asacol®, Pentasa®, Salofalk®), olsalazine ...

Lees artikel


Primaquine: dosering in milligrammen van de base

Primaquine, een 8-aminochinoline, is ontdekt in de jaren veertig. Het is het enige middel tegen malaria dat in staat is de latente levervormen (hypnozoïeten) van de verwekkers van malaria tertiana (Plasmodium vivax en ovale) te doden. Uit de hypn ...

Lees artikel


Fomepizol, een nieuw antidotum bij ethyleenglycolintoxicatie

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. Fomepizol is geregistreerd als 'antidotum voor de behandeling van een acute ethyleenglycol intoxicati ...

Lees artikel


Montelukast (Singulair®): geen toegevoegde waarde bij persisterend astma

De leukotrieenantagonist montelukast is geregistreerd voor 'de combinatiebehandeling van licht tot matig ernstig chronisch astma die onvoldoende onder controle is met inhalatiecorticosteroïden en zo nodig gebruik van kortwerkende β2-agonisten' en ...

Lees artikel


Moderne intra-uteriene anticonceptie en het risico van infertiliteit

Achtergrond. De toepassing van moderne koperhoudende intra-uteriene anticonceptiva (het spiraaltje) is in Nederland, zeker bij nulligravidae, beperkt gebleven door bezorgdheid over mogelijke toekomstige infertiliteit. Deze ongerustheid heeft voor ...

Lees artikel


Dopamine-agonisten bij de ziekte van Parkinson:

Achtergrond. Ropinirol (Requip®) (Gebu 1998; 32: 9-10) en pramipexol (Sifrol®) (Gebu 1999; 33: 33) zijn dopamine-agonisten, die in een vroeg stadium van de ziekte van Parkinson kunnen worden gebruikt om de toepassing van levodopa uit te stellen. ...

Lees artikel


Desloratadine (Aerius®), antihistaminicum

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Wanneer nieuwe gegevens daart ...

Lees artikel


Alprostadil (Muse®), nieuwe toedieningsvorm

AlprostadilMuse® (Abbott BV)Stift voor urethraal gebruik 125, 250, 500, 1000 µgnieuwe toedieningsvorm Alprostadil (prostaglandine E1) voor urethraal gebruik is geregistreerd voor 'de behandeling van primair organische erectiestoornissen' en teven ...

Lees artikel


Orale bijwerkingen van geneesmiddelen

In het vorige nummer van het Geneesmiddelenbulletin werd aandacht besteed aan de effectiviteit en bijwerkingen van geneesmiddelen die worden voorgeschreven bij aandoeningen van mond, gebit en kaak. In dit artikel komen orale bijwerkingen van gene ...

Lees artikel