Jaargang 2000 (34)

Uitgave nr. 9

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Cisapride (Prepulsid®) beperking indicatie

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Cisapride (Prepulsid®) beperking indicatie In afwachting v ...

Lees artikel


Enoxaparine (Clexane®) uitbreiding indicatie

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Enoxaparine (Clexane®) uitbreiding indicatie Enoxaparine i ...

Lees artikel


Ziekte van Alzheimer: behandeling met oestrogenen is niet zinvol

Achtergrond. Eerdere onderzoeken bij kleine groepen vrouwen met de ziekte van Alzheimer, die gedurende zes tot acht weken oestrogeensuppletie kregen toegediend, lieten een verbetering zien van met name cognitieve functies. Recent zijn de uitkomst ...

Lees artikel


Apomorfine (Britaject®), anti-Parkinsonmiddel

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Rosiglitazon (Avandia®) oraal antidiabeticum met nieuw werkingsmechanisme

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Rosiglitazon (Avandia®) oraal antidiabeticum met nieuw wer ...

Lees artikel


Orale bloedglucoseverlagende geneesmiddelen

Diabetes mellitus type 2, ook wel ouderdomsdiabetes genoemd, is een ziekte met een toenemende incidentie en prevalentie. De prevalentie neemt vooral met de leeftijd toe, van ongeveer 3% bij 50- tot 54-jarigen tot 16% bij 70- tot 74-jarigen.1 ...

Lees artikel


De nieuwe Gebu lay-out

In het afgelopen jaar is aan vertegenwoordigers van een achttal lezersgroepen (huisartsen, verpleeghuisartsen, klinisch specialisten, apothekers, ziekenhuisapothekers, docenten en studenten farmacie, docenten en studenten geneeskunde, alsmede hui ...

Lees artikel