Jaargang 2000 (34)

Uitgave nr. 8

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Fyto-oestrogenen

Fyto-oestrogenen zijn uit planten afkomstige stoffen die in het maag-darmkanaal worden omgezet in oestrogeenachtige substanties. Er bestaat een groot aantal verbindingen die in meer of mindere mate een oestrogene werking bezitten. De belangrijkst ...

Lees artikel


Urineretentie tijdens het gebruik van loperamide

De Stichting Lareb ontving de afgelopen vier jaar drie meldingen van acute urineretentie als vermoede bijwerking van loperamide.Patiënt A, een 78-jarige vrouw gebruikte 's ochtends loperamide (2 mg) vanwege diarree. Hoewel zij in de daarop volgen ...

Lees artikel


Calcipotriol (Daivonex®), nieuwe toedieningsvorm

CalcipotriolDaivonex® (Leo Pharma BV)Lotion 50 µg/ml, 60 mlnieuwe toedieningsvorm Calcipotriol, verwerkt in zalf of crème, wordt gebruikt bij de lokale behandeling van psoriasis vulgaris (Gebu 1992; 26: 48). In 1999 is een calcipotriol bevattende ...

Lees artikel


Modafinil (Modiodal®), behandeling narcolepsie

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Hepatitis B-vaccin (Engerix-B®), registratie

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Hepatitis B-vaccin (Engerix-B® 10 µg) geregistreerd Recent ...

Lees artikel


Verteporfin (Visudyne®) geregistreerd

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Verteporfin (Visudyne®) geregistreerd Recent is een Europe ...

Lees artikel


Gabapentine (Neurontin®), anti-epilepticumantihypertensivum

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Angiotensine II-antagonisten

  Het renine-angiotensinesysteem speelt een belangrijke rol in de cardiovasculaire homeostase, met name in de regulatie van de bloeddruk (figuur 1). Als reactie op bloeddrukverlaging, afname van het bloedvolume of natriumdepletie, scheidt de n ...

Lees artikel