Jaargang 2000 (34)

Uitgave nr. 6

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Is de EMEA strenger dan de FDA?

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Is de EMEA strenger dan de FDA? Recent is een analyse vers ...

Lees artikel


Interferon alfacon-1 (Infergen®), behandeling chronische hepatitis C

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Raloxifen (Evista®), uitbreiding indicatie

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Raloxifen, uitbreiding indicatie Raloxifen (Evista®) is ee ...

Lees artikel


Preventie van complicaties bij diabetes mellitus type 1

Achtergrond. Intensieve insulinetherapie en het (bijna) bereiken van normoglykemie vertragen het ontstaan van microvasculaire complicaties en remmen de progressie hiervan bij jonge patiënten met diabetes mellitus type 1. Deze conclusie is onder m ...

Lees artikel


Een geneeskunde met twee gezichten

Het natuurwetenschappelijk zelfbeeld van de hedendaagse geneeskunde staat in schril contrast met de praktijk. Ondanks de veronderstelde universele geldigheid van medische kennis en het ruimschoots voorhanden zijn van medische tijdschriften, loopt ...

Lees artikel


Behandeling van acute otitis media bij kinderen onder de twee jaar in de huisartsenpraktijk

Achtergrond. In verscheidene meta-analysen is aangetoond dat antibiotica bij acute otitis media slechts een beperkte klinische verbetering teweegbrengen. Daarom wordt vaak het advies gegeven om het gebruik van antibiotica te beperken tot kinderen ...

Lees artikel


Rofecoxib (Vioxx®), prostaglandinesynthetaseremmer

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Colonstricturen na gebruik van methacrylzuur copolymeer bevattende pancreasenzymsupplementen

Achtergrond. In 1994 werden bij kinderen met cystische fibrose (CF) na het gebruik van hooggeconcentreerde pancreasenzymsupplementen, stricturen en fibrose in het opstijgende deel van het colon beschreven.1 Bij nader onderzoek werd een verband ge ...

Lees artikel


Poging tot uitroeiing van lymfatische filariasis

In 1878 werd voor het eerst gerapporteerd dat muskieten de overbrengers zijn van de draadwormen (Wuchereria bancrofti, Brugia malayi en Brugia timori) die lymfatische filariasis veroorzaken. Alleen de mens is normaliter de definitieve gastheer va ...

Lees artikel


De efficiëntie van de vrije markt?

Ons Franse zusterblad La Revue Prescrire publiceert jaarlijks een overzicht van alle geneesmiddelen die in Frankrijk zijn geïntroduceerd. Bij introductie van geneesmiddelen die een uitzonderlijk goede uitbreiding zijn van het farmacotherapeutisch ...

Lees artikel


ß-blokkers bij hartfalen

Hartfalen wordt beschouwd als het eindstadium van verschillende cardiovasculaire aandoeningen, zoals ischemische hartziekten, hypertensie, hartkleplijden en cardiomyopathieën. Bij een indeling naar het beloop van hartfalen onderscheidt men ac ...

Lees artikel


Virale myocarditis met fatale afloop tijdens gebruik van ciclosporine

Ciclosporine (Neoral®) is een krachtig immunosuppressivum, dat niet alleen wordt gebruikt voor het onderdrukken van afstotings- en 'graft versus host'-reacties, maar ook deel uitmaakt van het therapeutische arsenaal voor de behandeling van het ne ...

Lees artikel