Jaargang 2000 (34)

Uitgave nr. 5

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Cisapride (Prepulsid®): QT-intervalverlenging en hartritmestoornissen

Cisapride is sinds 1988 in Nederland in de handel en wordt toegepast bij maagontledigingsstoornissen als gevolg van vertraagde motiliteit, gastro-oesofageale reflux en lichte tot matig ernstige refluxoesofagitis. De werking berust waarschijnlijk ...

Lees artikel


Myocarditis en cardiomyopathie tijdens clozapinegebruik

Achtergrond. Het atypische antipsychoticum clozapine (Leponex®) wordt toegepast bij de behandeling van therapieresistente schizofrenie. Vanwege de relatief grote kans van ongeveer 1% op het optreden van agranulocytose, wordt clozapine beschouwd a ...

Lees artikel


Rabeprazol (Pariet®), protonpompremmer

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Exemestaan (Aromasin®), selectieve aromataseremmer

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Etanercept (Enbrel®), nieuw antireumaticum

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Nieuw antireumaticum Etanercept (Enbrel®) is een door midd ...

Lees artikel


Bisoprolol (Emcor®), nieuwe sterkte en indicatie

Bisoprolol Emcor® DECO (Merck Nederland BV) Omhulde tablet met breukgleuf 2,5 mg nieuwe sterkte en indicatie Bisoprolol is een selectieve β-blokker zonder intrinsieke stimulerende en relevante membraanstabiliserende werking. Bisoprolol is, als 1 ...

Lees artikel


Valkuilen bij medicatiegebruik door ouderen

  Uit enkele Nederlandse en buitenlandse onderzoeken komt naar voren dat circa 15% van de ziekenhuisopnamen van ouderen in verband wordt gebracht met ernstige geneesmiddelenbijwerkingen. Het betreft met name gastro-intestinale bloedingen en va ...

Lees artikel


Het onderbouwd voorschrijven van antihypertensiva en de WHO-richtlijn uit 1999

In Gebu 1999; 33: 103-110 zijn de recente vorderingen in de behandeling van hypertensie samengevat en worden duidelijke aanbevelingen gegeven. Voor een onderbouwde keuze tussen diverse middelen bewerkten wij daartoe de voorstellen uit ons Franse ...

Lees artikel