Jaargang 2000 (34)

Uitgave nr. 4

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Insuline aspart (NovoRapid®), antidiabeticum

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Behandeling van hypertensie bij ouderen: conventionele of nieuwere middelen?

Achtergrond. De effectiviteit van de behandeling van hypertensie ten aanzien van cardio- en cerebrovasculaire morbiditeit en mortaliteit is, ook bij personen ouder dan 65 jaar, inmiddels ruimschoots aangetoond (Gebu 1999; 33: 103-110). Dit geldt ...

Lees artikel


Leflunomide (Arava®), antireumaticum

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Nieuw oncolyticum geregistreerd

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Nieuw oncolyticum geregistreerd Oxaliplatine (Eloxatin®) ...

Lees artikel


Bronchospasme en achteruitgang van de longfunctie bij gebruik van zanamivir

Zanamivir (Relenza®) is sinds september 1999 in Nederland in de handel en is geregistreerd voor de behandeling van zowel influenza A als B bij volwassenen en kinderen boven de 12 jaar (Gebu 1999; 33: 134-135). Het middel wordt via orale inhalatie ...

Lees artikel


Hypertrofische pylorusstenose na behandeling van pasgeborenen met erytromycine

Achtergrond. Het antibioticum erytromycine (Erythrocine®, Eryc®) heeft een prokinetisch effect op het maag-darmkanaal. Dit effect is gebaseerd op de agonistische werking van erytromycine op motilinereceptoren.1 In enkele oudere publicaties is mel ...

Lees artikel


Onvolledige suspensie van middellangwerkende insuline in penvullingen

Achtergrond. Suspensies van middellangwerkende (NPH) insuline worden afzonderlijk of gecombineerd met een kortwerkende insuline gebruikt. Verlenging van de werkingsduur van insuline, met vertraagde resorptie uit de injectieplaats, wordt bereikt d ...

Lees artikel


Geneesmiddeleninteracties met Sint Janskruid

Extracten van Sint Janskruid (Hypericum perforatum) worden als zelfmedicatie gebruikt bij depressies. De werkzaamheid van deze extracten, die onder meer hypericine, pseudohypericine en hyperforine bevatten, is enigszins aannemelijk gemaakt.1 Remm ...

Lees artikel


Acute pancreatitis toegeschreven aan het gebruik van interferon-alfa-2b

Interferon-alfa-2b (Intron-A®) wordt gebruikt bij de behandeling van sommige vormen van chronische hepatitis en maligniteiten. De Sectie Geneesmiddelenbewaking van de Inspectie voor de Gezondheidszorg ontving een melding van acute pancreatitis, t ...

Lees artikel


Hoofdluizigheden

Sinds enkele maanden ontvangen GGD’s, scholen, en jeugd- en schoolartsen reclamemateriaal over niet-geregistreerde 'natuurlijke' hoofdluismiddelen op basis van plantaardige oliën, zoals kokosnoot-, tarwekiem- en zonnebloemolie. De producenten van ...

Lees artikel


Het gebruik van matrixmethoden in de farmacotherapie

  SOJA en InforMatrix zijn gebaseerd op besliskundige modellen die al vele jaren worden toegepast in onder meer de economie en de bedrijfskunde, in bestuurlijke kringen, evenals bij defensie. Er zijn nog andere, soortgelijke methoden in de far ...

Lees artikel