Jaargang 2000 (34)

Uitgave nr. 2

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Bupropion (Zyban®), hulpmiddel bij het stoppen met roken

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Polyfarmacie bij ouderen

Dit proefschrift beschrijft een onderzoek naar het langdurig gebruik van combinaties van geneesmiddelen bij 2.200 personen van 65 jaar en ouder. De onderzoekspopulatie was afkomstig uit drie huisartsenpraktijken in Noord-Nederland, die participee ...

Lees artikel


Efavirenz (Stocrin®), niet-nucleoside reverse transcriptaseremmer

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Anti-oxidantia ter preventie van preëclampsie

Achtergrond. Een adequate behandeling van preëclampsie is nog steeds niet goed mogelijk. Daarom gaat de aandacht vooral uit naar preventie vroeg in de zwangerschap. Met verschillende pathogenetische concepten als uitgangspunt heeft men acetylsali ...

Lees artikel


Nieuwe registratie: Montelukast (Singulair®)

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Nieuwe registratie Montelukast (Singulair®) is de eerste l ...

Lees artikel


Nieuwe registratie: Bupropion (Zyban®)

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Nieuwe registratie Bupropion (Zyban®) is op 1 december 199 ...

Lees artikel


ACE-remming en cardiovasculaire sterfte

Achtergrond. Diabetes, roken, hypertensie en hyperlipidemie zijn niet de enige risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Er zijn aanwijzingen dat activering van het renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS) op zich, het risico van cardiovascul ...

Lees artikel


Het effect van rivastigmine bij de ziekte van Alzheimer

  Midden jaren zeventig werd bij patiënten met de ziekte van Alzheimer een groot verlies van bepaalde enzymen in de neocortex beschreven. Deze enzymen zijn betrokken bij de synthese en afbraak van acetylcholine, respectievelijk het choline-ace ...

Lees artikel


Selectieve serotonine-heropnameremmers en hoge maag-darmbloedingen

Incidenteel zijn er in de literatuur bloedingen gemeld bij gebruikers van selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI’s). Deze worden toegeschreven aan een blokkade van de heropname van serotonine in de trombocyten, waardoor de extrinsieke bloed ...

Lees artikel