Jaargang 2000 (34)

Uitgave nr. 10

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Urologische klachten bij gebruik van indinavir (Crixivan®)

Urologische klachten, zoals nierkoliek, flankpijn, dysurie en hematurie, al dan niet gepaard gaand met leukocyturie of proteïnurie, kunnen optreden als bijwerking van de HIV-proteaseremmer indinavir. Het klinisch beeld lijkt op dat van een nierst ...

Lees artikel


Aristolochia: na nierfalen nu ook kanker

In het kader van een vermageringskuur werden tussen 1990 en 1992 aan 105 Belgische vrouwen behalve eetlustremmers ook twee Chinese kruiden gegeven. Men veronderstelde dat deze Stephania tetrandra en Magnolia officinalis bevatten. In werkelijkheid ...

Lees artikel


Brinzolamide (Azopt®), verlaging intra-oculaire druk

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Antihypertensiva als risicofactor voor diabetes mellitus type 2

Achtergrond. Van een aantal antihypertensieve geneesmiddelen, bijvoorbeeld thiazidediuretica en β-blokkers, is bekend dat zij een effect op de glucosehuishouding hebben. Resultaten van eerdere onderzoeken suggereerden dat diabetes mellitus type 2 ...

Lees artikel


Fluticason (Flixotide®) uitbreiding indicatie

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Fluticason (Flixotide®) uitbreiding indicatie Het CBG heef ...

Lees artikel


Boekenplank

De Wetenschapswinkel Geneesmiddelen van de Universiteit van Utrecht heeft twee nieuwe patiëntenbrochures gepubliceerd. De eerste brochure gaat over ADHD ('attention deficit hyperactivity disorder') en Ritalin®.1 Deze brochure bestaat uit een bekn ...

Lees artikel


Artemotil (Artecef®) geregistreerd

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Artemotil (Artecef®) geregistreerd In Nederland is onlangs ...

Lees artikel


Laagmoleculaire heparinen

Diepveneuze trombose heeft in de westerse wereld een jaarlijkse incidentie van ongeveer 2 per 1.000 personen.1 De incidentie van longembolie is hetzelfde. Met de introductie van heparine en van dicoumarol was het voor het eerst mogelijk een b ...

Lees artikel