Jaargang 2000 (34)

Uitgave nr. 1

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Is er bij de behandeling van epilepsie nog plaats voor vigabatrine?

Achtergrond. Vigabatrine is een anti-epilepticum dat in 1990 is geregistreerd als 'adjuvans voor de behandeling van epilepsie, die onvoldoende reageert op andere middelen'. Naar aanleiding van meldingen van vermoedelijk onomkeerbare gezichtsveldb ...

Lees artikel


Raloxifen voor profylaxe van borstkanker?

Achtergrond. Recent is de partiële oestrogeenagonist/antagonist ('selective estrogen receptor modulator' (SERM)) raloxifen geregistreerd voor de preventie van wervelbreuken bij postmenopauzale osteoporose (Gebu 1999; 33: 32-33). Net als tamoxifen ...

Lees artikel


Palivizumab (Synagis®), antiviraal middel

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Lamivudine (Zeffix®): nieuwe indicatie

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Nieuwe indicatie Lamivudine (Zeffix®) is een synthetisch ...

Lees artikel


Rofecoxib (Vioxx®): nieuwe registratie

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Nieuwe registratie Rofecoxib (Vioxx®) is een nieuw oraal N ...

Lees artikel


Voorschrijven op stofnaam door huisartsen

Sedert januari 1996 is de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) bezig met een implementatieprogramma om het voorschrijven op stofnaam door huisartsen te stimuleren (Gebu 1998; 32: 134). Men heeft het Nederlands Instituut voor onderzoek van de ge ...

Lees artikel


Redactionele mededeling

Geachte lezer,Graag willen wij u informeren over enkele veranderingen met betrekking tot ons blad.Het Gebu heeft thans een eigen website: www.geneesmiddelenbulletin.nl. Op deze vrij toegankelijke site kunt u zowel hoofd- als prikbordartikelen uit ...

Lees artikel


Hartelijk dank

Hartelijk dank Publicatie Nr. 01 - 01 januari 2000 Jaargang 34 Rubriek Redactioneel Pagina's 16

Lees artikel


Orlistat (Xenical®) reclame voor receptgeneesmiddelen

De firma Roche brengt sinds 1998 de lipaseremmer orlistat (Xenical®) in de handel. Het middel, dat als een hulpmiddel bij een te volgen dieet moet worden gezien, heeft slechts een geringe effectiviteit vergeleken met placebo, en vertoont daarbij ...

Lees artikel


Hartelijk dank

Hartelijk dank Publicatie Nr. 01 - 01 januari 2000 Jaargang 35 Rubriek Redactioneel Pagina's 12

Lees artikel


Millennium: verleden, heden en toekomst van geneesmiddelen

Elke eeuw in het postrenaissancetijdperk heeft een aantal eigen kenmerken ontwikkeld.1 In de zeventiende eeuw ontstond na de ravages van de pest in de Europese steden een prikkel tot het ontwikkelen van een georganiseerde handel in geneesmidd ...

Lees artikel


Wat heeft 1999 ons gebracht? Nieuwe geneesmiddelen, variaties en bijwerkingen

  In Europa kunnen geneesmiddelen op drie wijzen worden geregistreerd. Ten eerste via de centrale, Europese procedure (EMEA) waarmee het middel in alle landen van de Europese Unie wordt geregistreerd. Ten tweede via de 'mutual recognition'-pro ...

Lees artikel


Pleuritis bij het gebruik van pergolide (Permax®)

Pergolide is een dopamine-agonist die, soms in combinatie met een perifere decarboxylaseremmer, wordt gebruikt bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Relatief frequente bijwerkingen van pergolide zijn gastro-intestinale klachten, slapelo ...

Lees artikel


Een maatje te groot

Recent ontving de Sectie Geneesmiddelenbewaking van de Inspectie voor de Gezondheidszorg van een gebruiker van broomhexine (Bisolvon®) een melding van een onjuiste bijsluitertekst. Bij navraag bij de registratiehouder bleek dat deze, vanwege een ...

Lees artikel


Opticusneuropathie toegeschreven aan amiodaron (Cordarone®)

Amiodaron is het enige anti-aritmicum zonder klinisch relevant negatief-inotroop effect. Het wordt vooral toegepast bij hartfalen met refractair atriumfibrilleren. Amiodaron is daarbij een zeer bruikbaar geneesmiddel, maar het geeft helaas vele b ...

Lees artikel