Jaargang 2000 (34)

Uitgave nr. 12

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Aanduiding groeihormoon (somatropine) voortaan in milligrammen

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. Aanduiding groeihormoon (somatropine) voortaan in milligrammen Met het vaststellen van de internation ...

Lees artikel


Calciumantagonisten versus conventionele middelen bij hypertensie

Achtergrond. Recent is uit onderzoek gebleken dat bij oudere patiënten met hypertensie zonder orgaanschade een behandeling met een dihydropyridine-calciumantagonist evenveel bescherming biedt als een behandeling met diuretica, β-blokkers of ACE-r ...

Lees artikel


Protonpompremmer geregistreerd

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. Protonpompremmer geregistreerd Esomeprazol (Nexium®), de S-isomeer van omeprazol, is in Europees verb ...

Lees artikel


Boekenplank

De Wetenschapswinkel Geneesmiddelen van de Universiteit van Utrecht heeft een nieuwe brochure voor patiënten uitgegeven, getiteld 'Medisch wetenschappelijk onderzoek. Een weloverwogen beslissing'.1 In deze brochure worden de overwegingen om wel o ...

Lees artikel


Imiquimod (Aldara®), behandeling uitwendige genitale en perianale wratten

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Wanneer nieuwe gegevens daart ...

Lees artikel


Doxazosine versus chloortalidon bij hypertensie

Achtergrond. De effectiviteit van antihypertensiva op harde eindpunten, zoals cardiovasculaire ziekte en sterfte, is het best aangetoond voor diuretica en β-blokkers. Daarom is er nu vooral behoefte aan gerandomiseerd vergelijkend onderzoek van d ...

Lees artikel


Hepacare®, een nieuw trivalent hepatitis B-vaccin

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties. Hepacare®, een nieuw trivalent hepatitis B-vaccin Hepacare® is een trivalent recombinant hepatitis B- ...

Lees artikel


Risedronaat (Actonel®), behandeling ziekte van Paget

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Wanneer nieuwe gegevens daart ...

Lees artikel


Ernstige bloedbeeldafwijkingen bij gebruik van etanercept (Enbrel®)

Etanercept is een via DNA-recombinanttechniek verkregen tumornecrosefactor (TNF)-receptor. Etanercept bindt TNF, waardoor dit cytokine zijn biologische werking niet meer kan uitoefenen. Het middel is in februari 2000 in Europees verband geregistr ...

Lees artikel


Het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen buiten de geregistreerde indicatie

  Het voorschrijven door artsen en afleveren door apothekers van geneesmiddelen buiten de geregistreerde indicatie is niet nieuw (zie tabel 1). Echter, pas in de laatste jaren is de discussie hierover op gang gekomen.1-5 Een aanleiding hiertoe ...

Lees artikel