Jaargang 1999 (33)

Uitgave nr. 9

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Nierfunctiestoornissen tijdens gebruik van ciprofloxacine (Ciproxin®)

Fluorchinolonen vormen een groep antimicrobiële geneesmiddelen met een bactericide werking. Het indicatiegebied omvat onder meer lucht- en urineweginfecties, maar de toepassing dient te worden beperkt tot situaties waarbij andere antimicrobiële g ...

Lees artikel


Interstitiële pneumonitis tijdens gebruik van nabumeton (Mebutan®)

Nabumeton (Mebutan®) is een betrekkelijk nieuw NSAID dat is geregistreerd voor de behandeling van reumatoïde artritis en artrosis deformans. Het betreft een zogenaamde 'prodrug', die na absorptie grotendeels in de lever wordt omgezet in de actiev ...

Lees artikel


Farmacotherapie van stabiele angina pectoris: een meta-analyse

Achtergrond. Bij de onderhoudsbehandeling van stabiele angina pectoris zijn β-blokkers, calciumantagonisten, langwerkende nitraten en combinaties van deze middelen in gebruik. Van β-blokkers is aangetoond, dat zij, toegepast na een doorgemaakt ha ...

Lees artikel


Inhalatie van budesonide bij COPD

Achtergrond. De rol van inhalatiecorticosteroïden in de onderhoudsbehandeling van patiënten met chronisch obstructieve luchtwegaandoeningen (COPD) is, anders dan bij astma het geval is, nog verre van duidelijk. De belangrijkste vraag daarbij is o ...

Lees artikel


Topiramaat (Topamax®), anti-epilepticum

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Zanamivir (Relenza®) geregistreerd

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Nieuwe registraties Zanamivir (Relenza®) is de eerste neur ...

Lees artikel


Bamipine (Soventol®), antihistaminicum

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Probiotica

Probiotica worden reeds vele eeuwen toegepast met als doel het verbeteren van de gezondheid van de gastheer. Volgens een recente definitie zijn probiotica 'levende microbiologische voedingssupplementen die het gastheerorganisme positief beïnv ...

Lees artikel