Jaargang 1999 (33)

Uitgave nr. 7

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Carbamazepineproducten therapeutisch equivalent

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Vervallen waarschuwing Carbamazepineproducten therapeutisc ...

Lees artikel


Entacapon (Comtan®), ziekte van Parkinson

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Emedastine (Emadine®), antihistaminicum

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Becaplerminegel (Regranex®) geregistreerd

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Nieuwe registraties Becaplerminegel (Regranex®) is een gel ...

Lees artikel


Evidence based medicine: betekenis voor de farmacotherapie

  Binnen de geneeskunde is een stroming ontstaan die ervan uitgaat dat alleen resultaten die afkomstig zijn uit onderzoek dat voldoet aan bepaalde methodologische criteria, daadwerkelijk mag tellen als bewijs. Bij de waardering van bewijs spee ...

Lees artikel


Homeopathie opnieuw bezien

Na een eerder overzicht over 1990-1995 (Gebu 1996; 30: 26-32) zette ons Franse zusterblad Prescrire onlangs opnieuw de gepubliceerde klinische onderzoeken naar de mogelijke effectiviteit van homeopathische producten op een rij.1 Het betrof de per ...

Lees artikel


Deuntjes uit de oude doos

In een tijdschriftadvertentie laat de firma GlaxoWellcome ons slechts de keus uit twee mogelijkheden: een CD met daarin een Flixotide Diskus® of ….. de 45-toeren grammofoonplaat 'Breathless' van Jerry Lee Lewis, want 'The times they are a changin ...

Lees artikel


Richtlijnen farmaco-economisch onderzoek

In 1997 heeft de Raad voor Volksgezondheid en Zorg aanbevolen om farmaco-economisch onderzoek te gebruiken voor de besluitvorming rond de vergoeding van geneesmiddelen.1 Dit ligt in het verlengde van de eerder door de Ziekenfondsraad voorgestelde ...

Lees artikel


Allergische reacties met echinacea

Echinaceapreparaten zijn, ook in ons land, in toenemende mate populair. Ze zouden de natuurlijke afweer van het lichaam bevorderen en worden vooral als zelfmedicatie toegepast voor de preventie en behandeling van verschijnselen van griep en verko ...

Lees artikel