Jaargang 1999 (33)

Uitgave nr. 6

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Ribavirine (Rebetol®) geregistreerd

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Nieuwe registraties Ribavirine (Rebetol®) is een synthetis ...

Lees artikel


Telmisartan (Micardis®), angiotensine II-antagonist

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Salmeterol/fluticason (Seretide Diskus®), nieuwe combinatie

Salmeterol/fluticasonSeretide Diskus® (Glaxo Wellcome BV)Poeder voor inhalatie 50 µg/100 µg, 50 µg/250 µg en 50 µg/500 µgnieuwe combinatie De afzonderlijke bestanddelen van dit combinatiepreparaat, namelijk het langwerkende β2-sympathicomimeticum ...

Lees artikel


De behandeling van slaapproblemen bij ouderen

Achtergrond: Chronische slapeloosheid treft 12-25% van de gezonde ouderen. Gevolgen hiervan kunnen zijn een verminderde kwaliteit van leven, een groter risico van depressie, en zelfmedicatie met alcohol en slaapmiddelen. Zowel hypnotica als gedra ...

Lees artikel


Ketoconazol (Nizoral®) oraal niet meer geregistreerd voor behandeling vingernagelmycose

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Vervallen indicaties Ketoconazol (Nizoral®) is in orale vo ...

Lees artikel


Rimexolon (Vexol®), corticosteroïde

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Mirtazapine (Remeron®): nuancering gewenst

In december 1998 ontvingen wij van de firma Nourypharma een wetenschappelijk ogend, promotioneel verhaal van vier pagina's over de voordelen van het antidepressivum mirtazapine.1 Even daarna viel ons Engelse zusterblad Drug and Therapeutics Bulle ...

Lees artikel


Antistolling ontregeld na vaginale toepassing miconazol (Daktarin®)

De Stichting Lareb ontving twee meldingen van een mogelijke interactie van acenocoumarol met miconazol na vaginale toediening.1Patiënt A, een 61-jarige vrouw met een voorgeschiedenis van acuut reuma, gebruikte sinds vier jaar acenocoumarol in ver ...

Lees artikel


De gevolgen van bacteriële resistentie tegen antibiotica

  Voortdurend wordt de noodklok geluid over resistentieontwikkeling en de hieraan gerelateerde gevaren voor de bruikbaarheid van de beschikbare antibiotica.1 Sommige onderzoekers gaan zelfs uit van apocalyptische scenario's: een aanzienlijk de ...

Lees artikel