Jaargang 1999 (33)

Uitgave nr. 3

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Intracraniële bloedingen na trombolyse met alteplase bij een hartinfarct

Vroege intraveneuze trombolyse heeft een bijdrage geleverd aan de steeds verder dalende ziekenhuissterfte door het acute hartinfarct. Helaas staat hier een enigszins verhoogd risico van bloedingscomplicaties, waaronder intracraniële bloedingen, t ...

Lees artikel


Mogelijke interactie itraconazol (Trisporal®) en orale anticonceptiva

Bij het gebruik van itraconazol zijn verschillende interacties beschreven, onder meer met carbamazepine, ciclosporine, digoxine, fenytoïne en rifampicine.1 Reeds eerder werd melding gemaakt van een mogelijke interactie met orale anticonceptiva.2V ...

Lees artikel


Raloxifen (Evista®), preventie osteoporose

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Pramipexol(Sifrol®), ziekte van Parkinson

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Secretine niet meer in de handel

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Uit de handel Secretine niet meer in de handel. De firma F ...

Lees artikel


Colchicine nu officieel geregistreerd

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Nieuwe registratie Colchicine nu officieel geregistreerd. ...

Lees artikel


Trombolyse met alteplase bij een acuut ischemisch CVA

Trombolytische therapie bij patiënten met een acuut ischemisch CVA is in ons land beperkt tot onderzoekssituaties, zolang het indicatiegebied niet duidelijker is geworden (Gebu 1998; 32: 55-60). In een gerandomiseerd dubbelblind Europees-Australi ...

Lees artikel


Morning-afterpil met alleen progestageen

Hormonale interceptie na een onbeschermde coïtus werkt via remming van de ovulatie of door preventie van de implantatie. De gebruikelijke Yuzpe-methode behelst het zo spoedig mogelijk toedienen van een oestrogeen in combinatie met een progestagee ...

Lees artikel


De behandeling van pseudo-kroep met corticosteroïden

Pseudo-kroep is een laryngitis subglottica bij jonge kinderen die wordt gekenmerkt door blafhoest, schorre stem, dyspnoe en inspiratoire stridor. Doorgaans is een infectie met para-influenzavirus de oorzaak. Kinderen met pseudo-kroep worden meest ...

Lees artikel


Waarom krijgen patiënten protonpompremmers voorgeschreven door hun huisarts?

Het gebruik van een geneesmiddel verloopt nogal eens volgens een curve, die door allerlei factoren wordt bepaald. Omeprazol als prototype van de protonpompremmers heeft het in de ruim tien jaren van zijn bestaan zeer goed gedaan. Het is een belan ...

Lees artikel


De behandeling van HIV-infecties met antiretrovirale middelen

Momenteel zijn in Nederland naar schatting 10.000 mensen geïnfecteerd met het humane immunodeficiëntie virus (HIV). De behandeling van deze patiënten is een nieuw tijdperk ingegaan. In het verleden werd aangenomen dat gedurende de fase van be ...

Lees artikel