Jaargang 1999 (33)

Uitgave nr. 2

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Ciprofloxacine (Ciproxin®): nieuwe indicatie

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Nieuwe indicatie Ciprofloxacine (Ciproxin®): (Pseudomonas- ...

Lees artikel


Quetiapine (Seroquel®), behandeling schizofrenie

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige produkten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Patiëntenervaringen, een bron van informatie rijker!

Patiënten zijn een potentieel belangrijke bron van informatie over de werking en bijwerking van geneesmiddelen. Nadat middelen op de markt komen, worden momenteel alleen vermoede bijwerkingen die artsen en apothekers melden, door de Stichting Lar ...

Lees artikel


Dipyridamol/acetylsalicylzuur (Asasantin®), nieuwe vaste combinatie

Dipyridamol/acetylsalicylzuurAsasantin® Retard (Boehringer Ingelheim BV)Capsule 200 mg/25 mgnieuwe vaste combinatie Patiënten die een 'Transient Ischaemic Attack' (TIA) of een niet-invaliderend herseninfarct hebben doorgemaakt, lopen zonder behan ...

Lees artikel


Stoppen met antidepressiva en slaap- en kalmeringsmiddelen

De Wetenschapswinkel Geneesmiddelen heeft twee brochures gepubliceerd voor patiënten die overwegen te stoppen met het gebruik van psychofarmaca. De eerste brochure beschrijft de gevolgen van het stoppen met antidepressiva. Aan bod komen de kans o ...

Lees artikel


Orlistat (Xenical®), behandeling obesitas

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Rituximab (Mabthera®): fatale bijwerkingen en nieuwe aanbevelingen

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Bijwerkingen Rituximab (Mabthera®): fatale bijwerkingen en ...

Lees artikel


Budesonide vergeleken met mesalazine bij ziekte van Crohn

De traditionele hoekstenen bij de behandeling van de ziekte van Crohn zijn 5-amino-salicylzuur (ASA)-preparaten, zoals mesalazine, en corticosteroïden, zoals prednison. Enige tijd geleden werd oraal budesonide geïntroduceerd, dat snel wordt gemet ...

Lees artikel


Tolerantie voor salmeterol bij inspanningsastma

Vooral bij kinderen en jong volwassenen met astma is de door inspanning uitgelokte bronchoconstrictie een frequent voorkomend symptoom, dat hen afhoudt van bijvoorbeeld sportbeoefening. Bij inspanningsastma kan een onderhoudsbehandeling met inhal ...

Lees artikel


Hormoonsubstitutie na de menopauze: geen effect bij secundaire preventie coronaire hartziekten

Observationele cohort- en patiënt-controle-onderzoeken duiden er op dat vrouwen die vanaf de menopauze hormonale substitutie gebruiken een verlaagd risico zouden hebben van cardiovasculaire ziekten. Dit zou ook gelden voor recidieven bij vrouwen ...

Lees artikel


Tien promotionele tips voor de farmaceutische industrie

In een enige tijd geleden verschenen boek staan tien interessante, enigszins ironisch bedoelde, tips voor de farmaceutische industrie om een nieuw geneesmiddel zo gunstig mogelijk te presenteren. Deze als waarschuwing voor de voorschrijver bedoel ...

Lees artikel


Taxoïden: geringe effectiviteit bij borstkanker

Voor de vergoeding van de intramurale toepassing van taxoïden (docetaxel, paclitaxel) is, via een subsidieregeling in het kader van de AWBZ, over de afgelopen anderhalf jaar 50 miljoen gulden ter beschikking gesteld. Dit was bedoeld voor de behan ...

Lees artikel


Antibiotica bij acute sinusitis

Recent werd uit twee Nederlandse onderzoeken1 2 geconcludeerd dat doxycycline noch amoxicilline het beloop van acute sinusitisklachten bij volwassenen in de huisartsenprakijk beïnvloeden (Gebu 1997; 31: 73). Een soortgelijke vraagstelling en de v ...

Lees artikel


Zopiclon en zolpidem: aanwinst of meer van hetzelfde?

  Een normale slaapduur kan variëren van 5 tot 10 uur. Bij mensen die van nature kort slapen, duurt de diepe slaap even lang als bij mensen die gewoonlijk lang slapen. Twee ? drie slaaponderbrekingen per nacht zijn normaal. De slaap van oudere ...

Lees artikel