Jaargang 1999 (33)

Uitgave nr. 11

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Cetrorelix (Cetrotide®), GnRH-antagonist

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Etonogestrel (Implanon®), anticonceptivum

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Leflunomide (Arava®) geregistreerd

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Nieuwe registratie Leflunomide (Arava®), een 'disease mo ...

Lees artikel


Alendronaat (Fosamax®) uitbreiding indicatie

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Uitbreiding indicatie Alendronaat (Fosamax®) is geregistre ...

Lees artikel


Continu gebruik van lage doses hormonen bij postmenopauzale osteoporose

Achtergrond. Voor de behandeling van postmenopauzale osteoporose bij patiënten met een verhoogd fractuurrisico komen verschillende vormen van langdurige oestrogeensuppletie in aanmerking. De cyclische toevoeging van progestagenen, nodig om het to ...

Lees artikel


Plotselinge slaapaanval tijdens het gebruik van pramipexol (Sifrol®)

Pramipexol (Sifrol®) is een dopamine-agonist die in combinatie met levodopa wordt gebruikt bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Het middel is sinds begin 1999 in Nederland in de handel (Gebu 1999; 33: 33). Inmiddels is pramipexol gedur ...

Lees artikel


Leverfalen, waarschijnlijk toe te schrijven aan nefazodon (Dutonin®)

Nefazodon (Dutonin®) is een niet-tricyclisch antidepressivum, dat chemisch verwant is aan trazodon. Het is sinds 1997 in Nederland geregistreerd (Gebu 1997; 31: 106).Onlangs heeft de fabrikant door middel van een brief informatie verstrekt over e ...

Lees artikel


Farmacotherapie bij psychiatrische aandoeningen op de kinderleeftijd

In dit artikel, het vijfde in de reeks capita selecta uit de kindergeneeskunde, wordt de medicamenteuze therapie van enkele psychiatrische aandoeningen op de kinderleeftijd behandeld. De symptomen van de verschillende psychiatrische beelden z ...

Lees artikel