Jaargang 1999 (33)

Uitgave nr. 10

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Inhalatiecorticosteroïden: gewijzigde maximaal aanbevolen dosering

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Inhalatiecorticosteroïden: gewijzigde maximaal aanbevolen ...

Lees artikel


Toevoegen van β-blokkade bij matig ernstig hartfalen kan de overleving verbeteren

Achtergrond. Ondanks aanwinsten, zoals ACE-remmers, bij de behandeling van decompensatio cordis blijft de prognose somber, met gemiddeld een jaarlijkse sterfte van 10%. Al eerder is gebleken dat ook vermindering van de voortdurende adrenerge stim ...

Lees artikel


Mifepriston (Mifegyne®) geregistreerd

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Nieuwe registratie Mifepriston (Mifegyne®) is recent gereg ...

Lees artikel


Spironolacton bij de behandeling van chronisch hartfalen

Achtergrond. Chronisch hartfalen na een myocardinfarct of als gevolg van hypertensie is momenteel de meest voorkomende oorzaak van ziekenhuisopname bij oudere patiënten. ACE-remmers vormen samen met diuretica de hoeksteen van de behandeling. Lang ...

Lees artikel


Angiotensine II-antagonisten/hydrochloorthiazide combinaties

De prijzen zijn berekend aan de hand van de KNMP-taxe van september 1999, vergoedingsprijzen excl. BTW, tenzij anders aangegeven. Angiotensine II-antagonisten/hydrochloorthiazide combinatiesIrbesartan/hydrochloorthiazide 150 mg/12,5 mg en 300 mg/ ...

Lees artikel


Het onderbouwd voorschrijven van antihypertensiva

In Gebu 1990; 24: 45-48 is het laatste overzicht verschenen van de medicamenteuze behandeling bij lichte tot matige verhoogde bloeddruk. Thans zijn de resultaten van diverse gerandomiseerde onderzoeken bekend naar de effecten van het gebruik ...

Lees artikel


Seksuele dysfunctie door selectieve serotonine-heropnameremmende antidepressiva

Seksuele dysfunctie wordt gedefinieerd als een stoornis in de seksuele responscyclus. Deze cyclus bestaat uit vier fasen: libido, opwinding (erectie/lubricatie), orgasme (met ejaculatie) en herstel. Hoewel selectieve serotonine-heropnameremmers w ...

Lees artikel